اداره مهاجرت کانادا فرایندهای رسیدگی به درخواست های مهاجرتی را با توجه به شیوع ویروس کرونا به روز رسانی کرد

اداره مهاجرت کانادا فرایندهای رسیدگی به درخواست های مهاجرتی را با توجه به شیوع ویروس کرونا به روز رسانی کرد

اداره مهاجرت کانادا فرایندهای رسیدگی به درخواست های مهاجرتی را با توجه به شیوع ویروس کرونا به روز رسانی کرد

در تاریخ 20 آپریل 2020 دولت کانادا توضیحاتی در خصوص فرایندهای مختلف مهاجرتی منتشر نمود. بر اساس این اطلاعات

 کانادا رسیدگی به درخواست های ویزای های موقتی بخصوص ویزیتوری که غیر مهم می باشند را موقتا متوقف نموده است-

 تنها استثنا در این خصوص مواردی از قبیل ویزای کار به ویژه در مشاغل ضروری اعلام شده قبلی می باشد-

همچنین کانادا رسیدگی به درخواست های تحصیلی را ادامه می دهد-

 داوطلبان ویزای دانشجویی هم اکنون 90 روز برای انجام انگشت نگاری وقت دارند زیرا برخی از دفاتر VAC تعطیل می باشند-

 اداره مهاجرت، همچون گذشته به درخواست های مهاجرتی دیگر رسیدگی می نماید-

 کسانی که درخواست اقامت دائمی ایشان قبل از 18 مارچ 2020 تایید شده باشد، می توانند به کانادا وارد شوند-

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}