از تاریخ سی ام آپریل 2022، هزینه های دولتی اداره مهاجرت در خصوص پرونده های اقامت دائم افزایش می یابد.

Ottawa has increased permanent residence application fees

از تاریخ سی ام آپریل 2022، هزینه های دولتی اداره مهاجرت در خصوص پرونده های اقامت دائم افزایش می یابد.

اکثر برنامه های اداره مهاجرت مستلزم پرداخت هزینه می باشند. اطلاعات مربوط به این هزینه ها را می توان در راهنمای هر یک از برنامه های مهاجرتی بررسی و پیدا کرد.                                                                                                       

 • اقامت دائم از طریق کسب و کار که شامل مهاجرت به کبک از طریق برنامه کسب و کار، خود اشتغالی و استارت آپ می باشند:                                                                                                          
هزینه ها مبلغ به دلار کانادا 
هزینه پردازش پرونده 1475 دلار و هزینه حق اقامت دائم 500 دلار 2,075
هزینه رسیدگی به درخواست بدون هزینه حق اقامت دائم 1,575
افزودن همسر یا شریک زندگی-هزینه رسیدگی به پرونده 825 دلار و هزینه حق اقامت دائم 500 دلار 1,325
افزودن همسر یا شریک زندگی – هزینه پردازش بدون هزینه حق اقامت دائم 825
اضافه کردن فرزند – هزینه هر یک 225

             

 • اقامت دائم از طریق پرستار خانگی که شامل برنامه پرستار تمام وقت در منزل، برنامه آزمایشی پرستار کودک تمام وقت در منزل بدون هزینه اجازه کار و برنامه آزمایشی کمک کار خانگی بدون هزینه اجازه کار می باشند:   

 

 • برنامه آزمایشی پرستار کودک در منزل و کمک کار در خانه

 

اگر برای اجازه کار درخواست می دهید، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کنید:

 1. هزینه پرستار خانگی را پرداخت و رسید دریافت نمایید، سپس
 2. هزینه اجازه کار را پرداخت و رسید دیگری را نیز دریافت نمایید

دقت کنید تا هردو رسید دریافتی را در پرونده خود ارسال نمایید.

هزینه ها مبلغ به دلار کانادا
هزینه رسیدگی به درخواست 550 دلار و هزینه حق اقامت دائم 500 دلار 1,050
هزینه رسیدگی به درخواست بدون هزینه حق اقامت دائم 550
فزودن همسر یا شریک زندگی-هزینه رسیدگی به پرونده 550 دلار و هزینه حق اقامت دائم 500 دلار 1,050
افزودن همسر یا شریک زندگی – هزینه پردازش بدون هزینه حق اقامت دائم 550
اضافه کردن فرزند – هزینه هر یک 150

 • اقامت دائم از طریق مهاجرت اقتصادی که شامل اکسپرس انتری نیز می شود:

این هزینه ها شامل:

 • برنامه آزمایشی کشاورزی-غذایی
 • برنامه آزمایشی آتلانتیک
 • برنامه مهاجرتی آتلانتیک
 • تجربه کانادایی
 • نیروی کار ماهر فدرال
 • نیروی ماهر فنی حرفه ای فدرال
 • نامزدهای استانی
 • برنامه آزمایشی مناطق شمالی و کم جمعیت
 • برنامه مهاجرتی نیروی کار ماهر منتخب استان کبک
هزینه ها مبلغ به دلار کانادا
هزینه رسیدگی به درخواست 825 دلار و هزینه حق اقامت دائم 500 دلار 1,325
هزینه رسیدگی به درخواست بدون هزینه حق اقامت دائم 825
افزودن همسر یا شریک زندگی-هزینه رسیدگی به پرونده 825 دلار و هزینه حق اقامت دائم 500 دلار 1,325
افزودن همسر یا شریک زندگی – هزینه پردازش بدون هزینه حق اقامت دائم 825
اضافه کردن فرزند – هزینه هر یک 225

 • اقامت دائم از طریق روشهای انساندوستانه:

این هزینه ها شمال:

 • اقامت دائم از مسیر کارکنان مراقبت های بهداشتی
 • مسیر اقامت دائم – خانواده های قربانیان کانادایی سوانح هوایی اخیر در کانادا
 • سیاست عمومی موقت برای ساکنان هنگ کنگ
 • سیاست عمومی موقت برای تسهیل در دریافت اقامت دائم برای کارگران ساختمانی تورنتو که وضعیت اقامتی معتبری ندارند.
 • تبدیل اقامت موقت به دائم (تی آر تو پی آر)

 

هزینه ها مبلغ به دلار کانادا
هزینه رسیدگی به درخواست 550 دلار و هزینه حق اقامت دائم 500 دلار 1,050
هزینه رسیدگی به درخواست بدون هزینه حق اقامت دائم 550
افزودن همسر یا شریک زندگی-هزینه رسیدگی به پرونده 550 دلار و هزینه حق اقامت دائم 500 دلار 1,050
افزودن همسر یا شریک زندگی – هزینه پردازش بدون هزینه حق اقامت دائم 550
اضافه کردن فرزند – هزینه هر یک 150

 

در نظر داشته باشید که کارت اقامت دائم (PR) شما را فقط می توان به آدرسی در کانادا تحویل داد. اگر خارج از کانادا هستید و کارت PR معتبر ندارید، یا اگر کارت شما مفقود شده یا به سرقت رفته است، برای بازگشت به کانادا باید درخواست Permanent Resident Travel Document  بدهید. 

هزینه کارت اقامت کانادا 50 دلار و هزینه Permanent Resident Travel Document  نیز 50 دلار می باشد.

 • دارندگان اقامت موقت کانادا:
هزینه ها مبلغ به دلار کانادا
هزینه رسیدگی به درخواست 325 دلار و هزینه حق اقامت دائم 500 دلار 825
هزینه رسیدگی به درخواست بدون هزینه حق اقامت دائم

وزیر اداره مهاجرت کانادا می تواند به دلایل بشردوستانه و دلسوزانه و یا سیاست عمومی، وضعیت اقامت دائم را به شخصی که فاقد شرایط اقامت دائم می باشد،  اعطا کند.

325

 • افراد تحت حمایت:
هزینه ها مبلغ به دلار کانادا
هزینه رسیدگی به درخواست  550
هزینه افزودن همسر یا شریک زندگی 550
اضافه کردن فرزند – هزینه هر یک 150

 • هزینه اقامت دائم   ) 500 دلار( :

برای اکثر درخواست های اقامت دائم، حق هزینه اقامت دائم (RPRF) را زمانی که پرونده شما تایید شد، پرداخت می نمایید. این مبلغ باید پیش از مقیم دائم شدن شما پرداخت شود.

برای جلوگیری از تاخیر، می توانید RPRF را همزمان با هزینه های درخواست خود پرداخت کنید. اگر قبل از پرداخت وجه، پرونده شما تایید شود، با شما تماس گرفته خواهد شد تا نحوه پرداخت آن توضیح داده شود. در صورت انصراف یا رد درخواست شما، RPRF بازپرداخت خواهد شد. RPRF تنها هزینه ای است که پس از شروع رسیدگی به پرونده، قابل عودت می باشد. 

RPRF برای موارد زیر اعمال نمی شود:

 • فرزندان تحت تکفل متقاضی و یا اسپانسر اصلی
 • پرونده های اسپانسرشیپی کودکان تحت حمایت آورده شده
 • پرونده اسپانسرشیپی برای برادر، خواهر، خواهرزاده و برادرزاده و یا نوه یتیم 
 • افراد تحت حمایت از جمله متقاضیان واجد شرایط در زمینه های بشردوستانه و دلسوزانه و پناهندگان کنوانسیونConvention refugees) ).

 • اسپانسرشیپی خانواده و وابستگان:
هزینه ها مبلغ به دلار کانادا
اسپانسرشیپی بستگان بالای 22 سال، 75 دلار هزینه اسپانسرشیپی، هزینه پردازش پرونده اصلی 475 دلار و حق اقامت دائم 500 دلار 1,050
اسپانسرشیپی وابستگان بالای 22 سال بدون حق اقامت دائم 550
اضافه کردن کودک، کودک تحت حمایت آورده شده و وابسته یتیم 150
اسپانسرشیپی بستگان زیر 22 سال که فرزندتان نباشد، 75 دلار هزینه اسپانسرشیپی، هزینه پردازش پرونده اصلی 75 دلار و حق اقامت دائم 500 دلار 650
اسپانسرشیپی بستگان زیر 22 سال که فرزندتان نباشد بدون هزینه حق اقامت دائم، 75 دلار هزینه اسپانسرشیپی، هزینه پردازش پرونده اصلی 75 دلار  150
اضافه کردن همسر و یا شریک زندگی وابستگان، 550 دلار هزینه پردازش پرونده و 500 دلار هزینه حق اقامت دائم 1050
اضافه کردن همسر و یا شریک زندگی وابستگان بدون هزینه حق اقامت دائم 550

 

توجه: اگر از طریق خانواده اقدام می کنید، می‌توانید هزینه‌های خود را زمانی که اسپانسر درخواست خود را به اداره مهاجرت ارسال می نماید، پرداخت نمایید.

 • والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها:
هزینه ها مبلغ به دلار کانادا
اسپانسرشیپی والدین و یا پدر بزرگ و مادر بزرگ، 75 دلار هزینه اسپانسرشیپی، هزینه پردازش پرونده اصلی 475 دلار و حق اقامت دائم 500 دلار 1050
اسپانسرشیپی والدین و یا پدر بزرگ و مادر بزرگ بدون حق اقامت دائم 550
اضافه کردن همسر و یا شریک زندگی والدین و یا پدر بزرگ و یا مادر بزرگ، 500 دلار هزینه پردازش پرونده و 500 دلار هزینه حق اقامت دائم 1050
اضافه کردن همسر و یا شریک زندگی والدین و یا پدر بزرگ و یا مادر بزرگ بدون هزینه حق اقامت دائم 550
اضافه کردن فرزند والدین و یا پدر بزرگ و مادربزرگ- هزینه هر یک 150

 

 • همسر، شریک زندگی و فرزندان:
هزینه ها مبلغ به دلار کانادا
اسپانسرشیپی همسر و یا شریک زندگی، 75 دلار هزینه اسپانسرشیپی، هزینه پردازش پرونده اصلی 475 دلار و حق اقامت دائم 500 دلار 1050
اسپانسرشیپی همسر و یا شریک زندگی بدون حق اقامت دائم 550
اسپانسرشیپی فرزند، 75 دلار هزینه اسپانسرشیپی و 75 دلار هزینه پردازش پرونده 150
اضافه کردن فرزند همراه با اسپانسرشیپی همسر و یا شریک زندگی – هزینه هر فرزند 150

 

چرا سازمان مهاجرتی منصوری ؟
مشاورین ICCRC (CICC انجمن مشاوران مهاجرت و شهروندی) دولت کانادا
نماینده رسمی سازمان نمایندگان آموزشی کانادا (CCEA) عضو افتخاری سازمان بین المللی آموزش با هزاران پرونده موفق از ببیش از ۲۰ کشور دنیا
دارای پروانه P1 از کانون وکلای انتاریو

استاد دوره های حقوق مهاجرت در کالج سی دی آی دارای پروانه گواهی امضا و قسم برای تنظیم شهادت نامه و قسم نامه از استان انتاریو دارای پروانه گواهی امضا برای تنظیم شهادت نامه و قسم نامه در امور مهاجرتی از استان بریتیش کلمبیا

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

روش برنامه کارآفرینی استان انتاریو

یکی از مهمترین برنامه های مهاجرت به کانادا که در برگیرنده طیف متنوعی از برنامه های مهاجرتی است؛ مهاجرت از طریق سرمایه گذاری است. به یاد داشته باشیم که نظام مهاجرتی کانادا، حتی در روش های سرمایه گذاری، اولویت خود را بر توانمندی ها و ویژگی های فردی نهاده است. بنابراین صرف وارد کردن سرمایه، هرچند با مبالغ بسیار بالا، به خودی خود نمی تواند منجر به مهاجرت به کانادا شود. به همین دلیل شایعاتی که بعضا در خصوص خرید اقامت کانادا یا اخذ اقامت از طریق خرید ملک شنیده می شود، سرابی بیش نیست. حتی اگر شما قصد سرمایه گذاری در کانادا داشته باشید لازم است هم توانمندی های خاصی را اثبات کنید و هم منشا قانونی سرمایه خود را اثبات کنید که کلیات آن در اینجا ارائه می شود و برای دریافت مشاوره در خصوص جزئیات آن و نیز واجد شرایط بودن یا نبودن می توانید با این سازمان تماس بگیرید تا مشورت تخصصی بر اساس قابلیت های فردی شما ارائه شود و بتوانید بهترین تصمیم مهاجرتی را اتخاذ نمایید. به خاطر داشته باشیم که انتخاب روش های مهاجرتی هزینه بر یا سرمایه بر لزوما بمنزله افزایش ضریب موفقیت شما در فرایند مهاجرت نمی باشد.

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استارت آپ

 

مهاجرت به کانادا از روش کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

 

مهاجرت به کانادا از روش ثبت شرکت – بیزینس کوچک

مهاجرت به کانادا از روش استان نیوبرانزویک

مهاجرت به کانادا از روش خود اشتغالی

فهرست