استان ساسکچوان درصدد است که توافق نامه مهاجرتی با دولت فدرال کانادا امضا کند

استان ساسکچوان درصدد است که توافق نامه مهاجرتی با دولت فدرال کانادا امضا کند

وزیر مهاجرت استان ساسکچوان آقای جرمی هریسون اخیرا اعلام کرد که قصد دارد اختیارات مهاجرتی بیشتری از دولت فدرال کانادا برای این استان درخواست کند تا به اتکای این اختیارات بتواند فرایند مهاجرت به این استان را تسهیل و مدیریت کند. یکی از مطلوب های استان مذکور، این است که توافق مهاجرتی نظیر آنچه استان کبک با دولت فدرال دارد را به دست بیاورد. این استان هنوز پیشنهاد رسمی خود را در این خصوص به دولت مرکزی ارائه نداده است ولی در حال آماده سازی نهایی این برنامه پیشنهادی است. آقای هریسون معتقد است که اختیارات مهاجرتی بیشتر برای استان کاملا توجیه پذیر است زیرا مقامات استان بهتر می دانند که در بازار کار استان چه می گذرد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}