اعلام تغییر نشانی سازمان مهاجرتی منصوری

اعلام تغییر نشانی سازمان مهاجرتی منصوری

سازمان مهاجرتی منصوری با کمال احترام و افتخار باستحضار مراجعین و موکلین ارجمند می رساند که در ادامه موفقیت های روز افزون و بدون وقفه این سازمان، دفتر مرکزی سازمان مهاجرتی منصوری از تاریخ 1 ماه مارس 2020  به ساختمان جدید خود در نشانی زیر انتقال می یابد. دفتر جدید با مساحتی بالغ بر 2100 اسکور فیت در تقاطع خیابان های  Thurlow و West Hastings به ما و همکارانمان این امکان را می دهد که بتوانیم در فضایی  وسیع تر، همچون گذشته به ارائه خدمات با بالاترین کیفیت و استاندارد موجود در سازمان مهاجرتی منصوری ادامه دهیم.بزودی زمان دقیق مراسم جشن شروع به کار سازمان در محل جدید اعلام خواهد شد.

 نشانی جدید این سازمان به شرح زیر است:

730-1111 West Hastings St, Vancouver, BC.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}