بازگشایی برنامه مهاجرتی اسپانسرشیپ والدین موقتا متوقف شد

بازگشایی برنامه مهاجرتی اسپانسرشیپ والدین موقتا متوقف شد

در تاریخ 30 دسامبر سال 2019 اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که برنامه مهاجرتی اسپانسرشیپ والدین در تاریخ 1 ژانویه 2020 بازگشایی نخواهد شد. اداره مهاجرت کانادا که در حال طراحی یک فرایند پذیرش جدید برای سال 2020 می باشد. اطلاعات تکمیلی در خصوص تاریخ احتمالی بازگشایی این برنامه مهاجرتی در سال جدید اعلام خواهد شد.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}