بررسی امنیتی  در پرونده های مهاجرتی

بررسی امنیتی  در پرونده های مهاجرتی

 

Security Check

یا بررسی امنیتی  در پرونده های مهاجرتی

 

مهاجرانی که به فرایند بررسی امنیتی برخورد کرده اند به خوبی می دانند که این فرایند بسیار فرسایشی است. حتی اگر داوطلب بهترین سابقه کار ، نمره زبان و سطح تحصیلات را داشته باشد و نمره کافی در برنامه های نامزدی استانی را نیز کسب کرده باشد بازهم باید به خاطر داشته باشد که بین 5 تا ده درصد از داوطلبان به فرایند دشوار و خسته کننده “بررسی امنیتی” برخورد می کنند

این فرایند بسیار خسته کننده و دردناک می باشد. هرچند بیش از 99درصد داوطلبان از این مرحله نیز با موفقیت عبور می کنند با اینحال این فرایند دست کم، بین 6 تا 12 ماه طول می کشد.در موارد خاص، این امر می توناد حتی تا دو سال نیز طول بکشد

بررسی جامع امنیتی توسط آژانس امنیت و اطلاعات کانادا انجام می گیرد. البته ممکن است آژانس مزبور برای بررسی سوابق امنیتی داوطلبان با اداره امور مهاجرت کانادا، اداره امور مرزبانی کانادا و نیز پلیس کانادا همکاری نماید

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}