برنامه مهاجرتی نامزدی استانی پرنس ادوارد متوقف شد

برنامه مهاجرتی نامزدی استانی پرنس ادوارد متوقف شد

برنامه مهاجرتی نامزدی استانی پرنس ادوارد متوقف شد

دولت استان پرنس ادوارد تصمیم گرفته است که به دلیل شیوع بیماری کرونا برنامه مهاجرتی نامزدی استانی خود را موقتا متوقف نماید. دعوت نامه های استانی صادره به مدت 90 روز تمدید شده اند تا حق این داوطلبان محفوظ باقی بماند. مقرر شده تا در صورت لزوم این دوره یکبار دیگر نیز تمدید گردد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}