قرعه کشی جدید برنامه مهاجرت استانی انتاریو

Ontario issued 1,031 NOIs in the Human Capital Priorities Stream

در تاریخ 27 جولای 2021 ، برنامه مهاجرت استانی انتاریوقرعه کشی جدیدی را در شاخه اولویت های تخصص
انسانی انجام داد. در ای ن دوره قرعه کشی برنامه مهاجرت استانی انتاریو تعداد 1031 واجدالشرا یطی که در
یکی از مشاغل مورد تقاضا ی ا ی ن استان سابقه کار داشته اند را مورد ه دف قرار داد. امتیازمتقاضیان ای ن دوره در
سیستم جامع اکسپرس انتر ی 458 – 467 بوده است. تمام ی منتخبان ای ن دوره در مشاغل زیر مشغول به کار
بوده اند:

NOC 0114 – Other administrative services managers – سایر مدیران خدمات اداری
NOC 0122 – Banking, credit and other investment managers – مد یران بانکی ، اعتبار ی و سایر
سرمایه گذاری ها
NOC 0124 – Advertising, marketing and public relations managers – مدیران تبلیغات ، بازاریابی
و روابط عمومی
NOC 0125 – Other business services managers – سایر مدیران خدمات تجاری
NOC 0211 – Engineering managers – مدیران مهندسی
NOC 0311 – Managers in health care – مدیران مراقبت های بهداشتی
NOC 0601 – Corporate sales managers – مدیران فروش شرکت
NOC 0631 – Restaurant and food service managers مدیران خدمات رستوران و غذایی-
NOC 0711 – Construction managers مدیران ساخت و ساز –
NOC 0731 – Managers in transportation مدیران حمل و نقل –
NOC 0911 – Manufacturing managers مدیران تولید-
NOC 1121 – Human resources professionals متخصصان منابع انسانی –
NOC 1122 – Professional occupations in business management consulting مشاغل حرفه ای در
زمینه مشاوره مدیریت کسب و کار
NOC 2161 – Mathematicians, statisticians and actuaries ریاضیدانان ، آمارشناسان –
NOC 3012 – Registered nurses and registered psychiatric nurses پرستاران – رسمی و پرستاران
روانپزشکی رسمی
NOC 3211 – Medical laboratory technologists تکنسین ها ی آزمایشگاه پزشکی
NOC 3231 – Opticians متخصصان بینایی –
NOC 3233 – Licensed practical nurses پرستاران عملی دارای مجوز –
انتاریو جمعا تعداد 2093 متقاض ی را در برنامه استانی خود در 2021 دعوت کرده است که از آن تعداد
2651 متقاضی اولویت تخصص انسانی بو ده اند.

چرا سازمان مهاجرتی منصوری ؟
مشاورین ICCRC (CICC انجمن مشاوران مهاجرت و شهروندی) دولت کانادا
نماینده رسمی سازمان نمایندگان آموزشی کانادا (CCEA) عضو افتخاری سازمان بین المللی آموزش با هزاران پرونده موفق از ببیش از ۲۰ کشور دنیا
دارای پروانه P1 از کانون وکلای انتاریو

استاد دوره های حقوق مهاجرت در کالج سی دی آی دارای پروانه گواهی امضا و قسم برای تنظیم شهادت نامه و قسم نامه از استان انتاریو دارای پروانه گواهی امضا برای تنظیم شهادت نامه و قسم نامه در امور مهاجرتی از استان بریتیش کلمبیا

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

روش برنامه کارآفرینی استان انتاریو

یکی از مهمترین برنامه های مهاجرت به کانادا که در برگیرنده طیف متنوعی از برنامه های مهاجرتی است؛ مهاجرت از طریق سرمایه گذاری است. به یاد داشته باشیم که نظام مهاجرتی کانادا، حتی در روش های سرمایه گذاری، اولویت خود را بر توانمندی ها و ویژگی های فردی نهاده است. بنابراین صرف وارد کردن سرمایه، هرچند با مبالغ بسیار بالا، به خودی خود نمی تواند منجر به مهاجرت به کانادا شود. به همین دلیل شایعاتی که بعضا در خصوص خرید اقامت کانادا یا اخذ اقامت از طریق خرید ملک شنیده می شود، سرابی بیش نیست. حتی اگر شما قصد سرمایه گذاری در کانادا داشته باشید لازم است هم توانمندی های خاصی را اثبات کنید و هم منشا قانونی سرمایه خود را اثبات کنید که کلیات آن در اینجا ارائه می شود و برای دریافت مشاوره در خصوص جزئیات آن و نیز واجد شرایط بودن یا نبودن می توانید با این سازمان تماس بگیرید تا مشورت تخصصی بر اساس قابلیت های فردی شما ارائه شود و بتوانید بهترین تصمیم مهاجرتی را اتخاذ نمایید. به خاطر داشته باشیم که انتخاب روش های مهاجرتی هزینه بر یا سرمایه بر لزوما بمنزله افزایش ضریب موفقیت شما در فرایند مهاجرت نمی باشد.

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استارت آپ

 

مهاجرت به کانادا از روش کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا

 

مهاجرت به کانادا از روش ثبت شرکت – بیزینس کوچک

مهاجرت به کانادا از روش استان نیوبرانزویک

مهاجرت به کانادا از روش خود اشتغالی

فهرست