بسته شدن مرزهای کانادا

بسته شدن مرزهای کانادا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نخست وزیر کانادا اعلام کرد، مرزهای این کشور بر روی مسافران خارجی بسته می شود. اشخاص زیر از شمول این مقررات مستثنی می باشند

 

دارندگان اقامت دائمی کاناد

بستگان درجه یک شهروندان کانادایی

دیپلمات ها

خدمه پرواز

شهروندان امریکا

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}