تمدید قانونی مدت اقامت در کانادا

تمدید قانونی مدت اقامت در کانادا

تمدید قانونی مدت اقامت در کانادا

شما می توانید مدت قانونی حضور خود را در کانادا تمدید کنید و یا حتی برای چند روز یا چند هفته دیگر اقامت قانونی داشته باشید

در صورتی که این درخواست را ثبت کرده باشید، در طول مدتی که در انتظار تصمیم اداره مهاجرت می باشید اقامت شما در کانادا قانونی خواهد بود حتی اگر مدت اولیه حضور شما در این اثنا خاتمه یابد

لیکن اگر چنین اقدام قانونی انجام نداده باشید، حضور شما بعد از خاتمه مدت قانونی اولیه، نقض قانون می باشد

حتی اگر در مدت حضور غیر قانونی شما در کانادا، مستقیما برای شما مشکلی پیش نیاید، در اقدامات مهاجرتی بعدی چالش های جدی برای شما ایجاد خواهد شد زیرا این اطلاعات از سوی اداره مرزبانی کانادا در اختیار اداره مهاجرت قرار داده خواهد شد و در اقدامات مهاجرتی بعدی شما لحاظ می گردد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}