ثبت نمایندگی شرکت Intra-Company Transferees to Canada

ثبت نمایندگی شرکت Intra-Company Transferees to Canada

این روش مناسب اشخاصی است که از قبل شرکت یا بیزینسی تحت مدیریت خود دارد. در این روش، شخص حقوقی خارجی یا مالک بیزینسی که در خارج از کانادا ثبت شده و در حال فعالیت است، شرکت یا بیزینسی در کانادا تاسیس می کند و یکی از مدیران فعلی خود را که دست کم یکسال سابقه فعالیت مدیریتی در شرکت مبدا دارد را مامور می کند که شعبه یا شرکت مرتبط را در کانادا راه اندازی یا اداره کند. در این برنامه مهاجرتی ابتدا یک ویزای کار یکساله و سپس به صورت دو سال، دوسال ویزای کار صادر می شود و سقف زمانی این تمدید ها هفت سال است. در این روش و نیز در روش ثبت شرکت برای همسر داوطلب اصلی ویزای کار باز صادر می شود. در این روش شرایط زیر لازم است:

وجود دو شرکت یا بیزینس که رابطه دارند(یکی خارج از کانادا و یکی در داخل کانادا).

وجود رابطه کاری بین دو شرکت

اثبات اینکه بیزینس مادر که در کشور مبدا فعال است، در سه سال گذشته فعال و درآمد زا بوده است.

اثبات اینکه شرکت کانادایی در داخل کانادا درآمد زایی خواهد داشت.

عرضه خدمات یا کالا در کانادا(تاسیس نمایندگی، بدون عرضه کالا یا خدمات در کانادا واجد شرایط نخواهد بود).

این روش نیازی به اخذLMIA ندارد.

لینک ویدئو مربوط به صحبت های جناب آقای منصوری در خصوص روش ثبت نمایندگی شرکت:

 


div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}