Admissibilityاجازه ورود به کانادا

هرکس که خواستار ورود به کاناداست فارغ از نوع کلاسی که برای آن درخواست کرده است، باید Admissible شود. Admissibilityجنبه‌های مختلفی دارد و بسیار وسیع و چالش برانگیز است. ممکن است افراد به دلیلInadmissible  بودن یکی از اعضای خانواده‌شان Inadmissible شوند، چه این فرد در سفر به کانادا همراهشان باشد چه نباشد.

در بسیاری مواقع Inadmissibility قابل حل است و می‌توان مطابق قانون آن را برطرف کرد. برخی اوقات فردInadmissible شده تنها چند قدم با حل این مساله و یا حداقل کسب اجازه ورود به کانادا (علی‌رغمInadmissible شدن) فاصله دارد. ما در هنگام مواجه شدن شما با این مشکلات در کنارتان خواهیم‌بود.

اهداف قانونگزاران مهاجرت کانادا از وضع ماده قانونهایی که در رابطه با Inadmissibility هستند عبارتند از:

 • حفاظت از سلامت و آرامش جامعه کانادا و فراهم کردن امنیت این کشور.
 • ارتقا برابری بین المللی و رواج احترام به حقوق بشر از طریق جلوگیری از ورود افراد خلافکار و دارای ریسک بالا به خاک کانادا.
 • برای اطمینان حاصل از اینکه تصمیمات اتخاذ شده درراستای منشور حقوق بشر و آزادی کانادا است، که شامل موارد مهمی چون برابری، آزادی از تبعیض و برابری استفاده از زبان فرانسه یا انگلیسی به عنوان زبان رسمی کانادا می‌شود.

برای مقابله با افرادی که برای ورود به کانادا Inadmissible هستند و یا دادن اجازه ورود به افراد جایز، ماموران مهاجرت پذیرش ‌ها را با مراجعه به موارد مختلف Inadmissibility بررسی می‌کنند.

قسمت اول از بخش چهارم قانون Inadmissibility دلایل این امر را به ترتیب زیر طبقه بندی می‌کند.

 • جرم
 • امنیت
 • تخطی از حقوق بشر و قوانین بین المللی
 • سلامتی
 • دلایل اقتصادی
 • ارایه اطلاعات اشتباه و ناقص
 • عدم رعایت قانون
 • اگر یکی از اعضای خانواده Inadmissible باشد.
 • شرکت در عملیات جاسوسی بر علیه کانادا و یا مواردی که در تضاد با منافع کانادا است. A34(1)(a)
 • تلاش به ایجاد خرابکاری و یا تحریک دیگران به این کار به دستور کشورهای دیگر. A34(1)(b)
 • شرکت در خرابکاری علیه دولت دموکراتیک، موسساتو دادگاهها آنگونه که در کانادا تعریف شده است.A34(1)(b)
 • شرکت در عملیاتهای تروریستی. A34(1)(c)
 • ایجاد خطر برای مردم کانادا. A34(1)(d)
 • اعمال رفتار خشن که باعث به خطر افتادن زندگی و یا امنیت مردم کانادا شود. A34(1)(e)
 • عضویت در گروه و یا سازمانی که باور این وجود دارد که در عملیاتهایی که در و یا به آنها اشاره شد، در گذشته شرکت کرده و یا در آینده شرکت کند.
 • ارتکاب به عملی در خارج از کانادا که باعث به وجودآمدن قانون شکنی که در موارد 4 الی 7 به آن اشاره شد، شود که جزو جرم‌هایی علیه بشریت و جرایم جنگی شمرده می‌شوند.
 • عضوت رسمی در ارگان دولتی که در عملیات تروریستی نقش داشته است. عملیات هایی همچون نقض حقوق بشر، نصل کشی، جرائم جنگی و جرائمی عله بشریت به توصیف 6(3) to (5)جرم عله بشریت وActA35(1)(b) جرائم جنگی.
 • فردی به غیر از مقیم دائم که ورود و یا اقامت وی در کانادا ممنوع میباشد توسط ارگانی که کانادا عضو آن است و یا از کشوری که  تحریم علیه آن میباشد و کانادا تحریم علیه آن کشور را قبول کرده باشد. A35(1)(c)
 • درکانادا محکوم به جرمی شده باشد که توسط  پارلمان به 10 سال زندان محکوک شده باشد ویا حداقل شش ماه زندان.(A36(1)(a
 • در خارج از کانادا به جرمی محکوم شده باشد که اگر در کانادا آن جرم را انجان میداد به 10 سال زندان محکوم میشد. 36(1)(b)
 • در خارج از کانادا عملی را مرتکب شود که اگر در کانادا آن عمل را انجان میداد به 10 سال زندان محکوم میشد. A36(1)(c)
 • جرمی مرتکب شده باشد که در دسته جرائم پر اهمیت قرار دارد و یا دو جرم کم اهمیت تر. A36(2)(a)
 • در خارج از کانادا مرتکب جرمی شده باشد که اگر در داخل کانادا آن جرم را مرتکب می‌شد در دسته جرائم پر اهمیت قرار می‌گرفت و یا دو جرم کم اهمیت تر. A36(2)(b)
 • در خارج از کانادا مرتکب جرمی شده باشد که در آن کشور جرم محسوب می‌شود واگر در داخل کانادا آن جرم را مرتکب می‌شد ممکن بود مجازات قابل تعویق باشد. A36(2)(c)
 • در زمان ورود به کانادا مرتکب جرمی شده باشد. A36(2)(d)
 • عضو ارگانی باشد که بنا به دلایل منطقی در عملیات تروریستی و مجرمانه دست دارند. ویا عملیاتی که اگر در کانادا انجام می‌شد جرم محسوب بود. و یاجرمی که هم در کانادا و هم در خارج کانادا جرم محسوب می‌شود. A37(1)(a)
 • دست داشتم در قاچاق، ائم از قاچاق آدم و یا پول شویی.A37(1)(b)
 • برای سلامت عمومی یک خطر محسوب شود.
 • برای امنیت عمومی یک خطر محسوب شود.
 • بنا به دلایل منطقی احتمال درخواست بیمه دولتی داشته باشد. A38(1)(a) A38(1)(b) A38(1)(c)
 • عمداٌ و یا سهواٌ اسنادی را که اورا از ورود به کانادا باز می‌دارد ارایه نکند.Act A40(1)(a)
 • توسط شخصی که قبلاٌ اطلاعات نا درست ارایه کرده باشد از نظر مالی ساپورت شود.A40(1)(b)
 • در بررسی نهایی درخواست برای پناهندگی رد شود. A40(1)(c)
 • از شهروند شدن ایشان بنا به بند 10(1)(a)قانون شهروند شدن ممانعت شده باشددر صورت وجود بند 10(2) در قانون  A40(1)(d)
 • یک شهروند خارجی برای ورود به کانادا inadmissibleمی‌شود در صورتی که از انجام و یا انجام ندادن یک عمل بنا به قانون سرپیچی کرده باشد. Act A41(a) و مقیمان دائم توسط بند A27(2) قانون A28A41(b)
 • یکی از همراهان آنان(اعضای فامیل) و یا در شرایط خاص اعضای فامیل که همراه نیستند inadmissibleباشند.
 • آنها از افراد همراه یک فرد inadmissibleباشند.

جرائمی که یک شهروند خارجی برای ورود به کانادا به واسطه انجام آن inadmissible میباشد به قرار زیر است:

 جرائمی که بواسطه آن یک شهروند خارجی برای ورد به کانادا inadmissible میشود:

یک شهروند خارجی برای ورود به کانادا inadmissible می‌شود در صورتی که جرمی سازمان یافته انجام داده باشد، مانند:

یک شهروند خارجی برای ورود به کانادا از نظر سلامتی inadmissible می‌شود در صورتی که:

یک شهروند خارجی برای ورود به کانادا از نظر مالی inadmissible می‌شود در صورتی که نتواند خود و یا وایستگان مالی خود را تاٌمین کند. و نتواند افسر مهاجرت را متقاعد کند که می‌تواند این هزینه هارا تاٌمین کند.A39

یک شهروند خارجی برای ورود به کانادا از نظر ارائه اطلاعات نادرست inadmissible می‌شود در صورتی که:

یک شهروند خارجی به غیر از افراد حمایت شده برای ورود به کانادا بخاطر اعضای فامیل inadmissible می‌شود در صورتی که:

چندین استثنا برای inadmissible بودن و نبودن وجود دارد. شما می‌توانید با ما تماس گرفته تا از این شرایط مطلع شوید. پس هم اکنون فرم ارزیابی را تکمیل کرده و یا با ما تماس بگیرید.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}