خلاصه آمار مهاجرت – آگوست 2021

پذیرش اقامت دائم : عمومی

 کل تعداد پذیرش اقامت دائم همه استانها در ماه آگوست 2021

در ماه آگوست 2021، استان آنتاریو بیشترین تعداد پذیرش متقاضیان اقامت دائم را داشت که در طی آن این استان تعداد 18170 متقاضی را پذیرفت، این تعداد 48.3 درصد کل مهاجران بوده است.  استان بریتیش کلمبیا 7580 ( 20.2%)  و استان کبک 4185 (11.1%) نفراز تازه واردان را پذیرفتند.

 • آنتاریو – 18,170 (48.3%)
 • بریتیش کلمبیا – 7,580 (20.2%(
 • کبک – 4,185 (11.1%)
 • آلبرتا – 3,405 (9.1%)
 • منیتوبا – 1,230 (3.3%)

نووااسکوشیا – 1,050 (2.8%)

 • ساسکچوان – 890 (2.4%)
 • نیوبرانزویک – 555 (1.5%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 315 (0.8%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 170 (0.5%)
 • یوکان – 60 (0.2%)
 • مناطق شمال شرقی – 35 (0.1%)
 • نونوت – 5 (0%)

در ماه آگوست، کانادا پذیرای 37780 نفر مقیم دائم از سایر ملیتها بوده است. در مجموع، کانادا 222,275  نفر را در سال  2021 پذیرفت.

 

کل پذیرش های اقامت دائم بر اساس ملیت ها در ماه آگوست

در ماه آگوست 2021، متقاضیان از کشورهای هند، چین و فیلیپین بیشترین تعداد پذیرفته شدگان اقامت دائم را تشکیل دادند. 13,060 (34.5%)  نفر از متقاضیان از کشور هند بودند. در مقام دوم، 2,590 (6.8%) متقاضی چینی موفق به دریافت اقامت دائم کانادا شدند و فیلیپینی ها با تعداد 1700 (4.4%)، مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

 • هند13,060 (34.5%)
 • چین – 2,590 (6.8%)
 • فیلیپین – 1,700 (4.4%)
 • برزیل – 1,195 (3.1%)
 • فرانسه – 1,165 (3.0%)
 • امریکا – 1,140 (3.0%)
 • ایران– 1,050 (2.7%)
 • افغانستان – 1,005 (2.6%)
 • نیجریه – 975 (2.5%)
 • کره – 895 (2%)

 

در ماه آگوست، کانادا با پذیرش 37,780 مهاجراز ملیت های دیگر، به آنها خوش آمد گفت. این کشور جمعا”، تعداد 222,275  تازه وارد را در سال 2021 پذیرفته است.

 

مجموع پذیرفته شدگان ماهانه اقامت دائم ازطریق اسپانسرشیپ – آگوست 2021

طبق آمار نهایی منتشر شده توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)، درماه آگوست 2021، کانادا 6,290 مهاجر را در شاخه مهاجرت از طریق خانواده پذیرفته است. این تعداد شامل 5,110 همسر اسپانسر شده، , 735 پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ اسپانسر شده، 415 فرزند اسپانسر شده و 10 نفر دیگر از بستگان است. اداره مهاجرت  در سالهای 2021-2023، IRCC 80000 همسر اسپانسر شده را می پذیرد. علاوه بر این، دولت قرار است تا 40000 درخواست تکمیل شده را تحت برنامه والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در سال 2021 دریافت کند – 10000 مورد از این درخواست ها مربوط به فرآیند پذیرش سال 2020 است، در حالی که 30000 درخواست مربوط به سال 2021 است. در آگوست 2021، کانادا با 80 درخواست اسپانسرشیپ همسر و 70 درخواست اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ های ایرانی موافقت کرد. دولت کانادا در ماه آگوست جمعا” تعداد 155 درخواست اسپانسرشیپی را تایید کرده است. در مجموع در سال 2021، 1095 درخواست اسپانسرشیپی ایرانیان تایید شده است.

 

پذیرش اقامت دائم از طریق برنامه مهاجرتی استانی ماه آگوست، بر اساس هر استان:

استان بریتیش کلمبیا بیشترین تعداد اجازه اقامت دائم از طریق برنامه نامزدهای استانی (PNP) را در ماه آگوست صادر کرد. در ماه آگوست، این استان 1,080 (22.4%) از کل مهاجران را از طریق PNP پذیرفت. آنتاریو و منیتوبا به ترتیب 995 (20.7%) و 775 (16.1%) نفر را پذیرفتند.

 • بریتیش کلمبیا – 1,080 (22.4%)
 • آنتاریو – 995 (20.7%)
 • منیتوبا – 775 (16.1%)
 • آلبرتا – 735 (15.3%)
 • ساسکچوان – 495 (10.3%)
 • نوااسکوشیا – 250 (5.2%)
 • پرینس ادوارد آیلند- 195 (4%)
 • نیوبرانزویک – 175 (3.6%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 60 (1.2%)
 • یوکان – 40 (0.8%)
 • مناطق شمال غربی – (0.3%)
 • کبک – 0 (0%)

درماه آگوست، کانادا تعداد 120 متقاضی ایرانی را از طریق برنامه مهاجرتی استانی پذیرفت. در سال 2021، دولت کانادا، تعداد 790  پرونده ایرانی تبار را از طریق برنامه مهاجرتی استانی مورد تایید قرار داد. جمعا”، دولت کانادا درآگوست 2021، به 4,815 تبعه خارجی که برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی اقدام کرده بودند خوش آمد گفت.

 

کانادا 345 مهاجر از شاخه کسب و کار را درماه آگوست 2021 پذیرفت.

در ماه آگوست 2021، کانادا تعداد 345 متقاضی اقامت از طریق کسب و کار را پذیرفت. اکثریت قریب به اتفاق این مهاجران (290 – 84%) کسانی بودند که قصد زندگی و کار در کبک را داشتند. استانهای آنتاریو و بریتیش کلمبیا هرکدام 25  نفر را از همین طریق به استانهایشان پذیرفتند. این سه استان مقاصد اصلی مهاجران از طریق کسب و کار در ماه آگوست بوده اند. در سال های 2020 و 2021 حدود 90 درصد ازمتقاضیان  مهاجرت از طریق کسب و کار،  این استان ها را مقصد خود قرار داده اند. علاوه بر این، در ماه آگوست، 5 مهاجر از طریق کسب و کار به استان آلبرتا مهاجرت کردند. در مقایسه با ماه جولای 2021، میزان مهاجرت از طریق کسب و کاردر ماه آگوست، 37 درصد کاهش یافته است. در ماه آگوست، دولت کانادا 120 سرمایه گذارایرانی ، 15 کار آفرین ایرانی و 15 پرونده استارت آپ ایرانی را تایید کرد. در سال ۲۰۲۱، در مجموع، دولت کانادا 485 پرونده ایرانیان متقاضی مهاجرت از طریق کسب و کار را تایید کرد.

 

کل پذیرش اقامت دائم پناهندگان در آگوست 2021

در ماه آگوست، تعداد کل پناهندگان اسکان داده شده و تحت حمایت دولت که اقامت دائم کانادا را دریافت کرده اند 4,700 نفر بوده است.در بین استانها، انتاریو، کبک وآلبرتا بیشترین تعداد درخواست پناهندگی، هر کدام حدودا” 2,525 ، 700 و   570نفر را را تایید کرده اند. 2,930 نفر از آنها پناهندگان تحت حمایت، 1475 نفر پناهندگان تحت حمایت دولت و حدودا” 290 نفر آنها پناهندگان تحت حمایت خصوصی بوده اند. در ماه آگوست 2021، 5 مورد نیزدرخواست پناهندگی تلفیقی برای حمایت مالی وجود داشته است. توزیع پناهندگان در بین استانهای کانادا در ماه آگوست 2021 از قرار زیر بوده است:

 • انتاریو – 2,525 (55.6.%)
 • کبک – 700 (15.4%)
 • آلبرتا – 570 (12.5%)
 • بریتیش کلمبیا – 440 (9.7%)
 • نیوبرانزویک – 90 (2%)
 • ساسکچوان – 85 (1.9%)
 • منیتوبا – 65 (1.4%)
 • نوااسکوچیا – 45 (1%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 15 (0.3%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 10 (0.2%)

علاوه بر این، در ماه آگوست، کانادا 320 پناهجوی ایرانی را تحت کمک دولت پذیرفت. در سال 2021، 2570 ایرانی به کشور کانادا پناهنده  شدند.

 

برنامه مهاجرتی پایلوت استانهای آتلانتیک – پذیرش اقامت دائم: آگوست 2021

در آگوست 2021، کانادا تعداد 585 متقاضی اقامت دائم را تحت برنامه پایلوت استانهای آتلانتیک AIPP پذیرفت. از طریق AIPP، تعداد 370 کاندیدا به نوا اسکوشیا، 170 نفر به نیوبرانزویک، 25 نفر به نیوفاندلند و لابرادورو 20 نفر نیز به پرینس ادوارد مهاجرت کردند که این بالاترین تعداد متقاضیانی است که تحت AIPP در طی یک ماه در سال 2021 مهاجرت کرده اند. در سال 2021، کانادا تعداد 2,170  پرونده AIPP را پذیرفت که تعداد 1,190  پرونده آن در نوااسکوشیا، 725 متقاضی در نیوبرانزویک، 150 کاندیدا در نیوفاندلند و لابرادور و 105 نفر آنان در پرینس ادوارد مستقر شدند.

در ماه آگوست، کمتر از 5 نفر ایرانی نیز از طریق AIPP اقدام کردند. جمعا”، در سال 2021، کانادا تعداد 25 پرونده ایرانی متقاضی AIPP را پذیرفت.

 

آمار مهاجرت از طریق برنامه پرستار خانگی – آگوست 2021

در آگوست 2021، کانادا تعداد 245 پرونده مهاجرت از طریق پرستار خانگی را پذیرفت. این تعداد در رتبه دوم در خصوص بالاترین تعداد متقاضی اقامت در طی یکماه در شاخه مهاجرت از طریق پرستاری خانگی می باشد که از آمار بدست آمده از ماه آگوست 2021 نیز بیشتراست. آنتاریو، بریتیش کلمبیا، آلبرتا، و کبک تنها استانهایی بودند که پرونده های پرستار خانگی را در ماه آگوست 2021 پذیرفتند. بطور کلی،  اکثریت قریب به اتفاق مهاجران (بیش از 90٪) این استان ها را برای مهاجرت به کانادا در سال 2021 ترجیح می دهند. سهم استان ها برای برنامه پرستار خانگی در آگوست 2021 به شرح زیر بوده است:

 • آنتاریو – 90 (45%)
 • بریتیش کلمبیا – 60 (30%)
 • آلبرتا – 40 (20%)
 • کبک – 10 (5%)
 • ساسکچوان – – 5 (2%)

در سال 2021 تعداد متقاضیان پرستار خانگی از ایران کمتر از پنج نفربوده است.

 

سیاست عمومی پذیرش اقامت دائم از طریق تبدیل اقامت موقت به اقامت دائم ( تی آر تو پی آر)

در آگوست 2021، کانادا 1580 درخواست اقامت دائم را تحت برنامه موقت تبدیل اقامت موقت به مقیم دائم (TR2PR) تصویب کرد. اکثر مهاجران TR2PR در انتاریو مستقر شدند که تعداد آنها815 نفر یعنی بیش از نیمی از کل متقاضیان این برنامه بوده است. استان بریتیش کلمبیا 470 تازه وارد را پذیرفت و آلبرتا از 130 مهاجر TR2PR استقبال کرد.

 • آنتاریو – 815 (51.6%)
 • بریتیش کلمبیا – 470 (29.7%)
 • آلبرتا- 130 (8.2%)
 • منیتوبا – 80 (5.1%)
 • نوااسکوچیا – 40 (2.5%)
 • نیوبرانزویک – 20 (1.3%)
 • ساسکچوان- 15 (0.9%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 5 (0.3%)
 • پرینس ادواردآیلند – 5 (0.3%)

 

درکل تعداد کسانیکه از این طریق اقامت دائم خود را در ماه آگوست دریافت کرده اند 1905 نفر بوده است که 40 نفر آنها ایرانی بوده اند.

 

پذیرش اقامت دائم از طریق اکسپرس انتری

چه استان هایی بیشترین بهره را از اکسپرس انتری در آگوست 2021 بردند؟

ذینفع اصلی اکسپرس اینتری در آگوست 2021 استان انتاریو بود. در آگوست 2021، این استان 10,885 (59.3%) نفراز کل مهاجران را از طریق اکسپرس اینتری پذیرفت. بریتیش کلمبیا پذیرای 4,870 نفر (26.1%) بود در حالی که آلبرتا به 1,435 تازه وارد (7.8 درصد) خوش آمد گفت.

 • آنتاریو – 10,885 (59.3%)
 • بریتیش کلمبیا – 4,870 (26.1%)
 • آلبرتا- 1,435 (7.8%)
 • نوا اسکوشیا – 415 (2.3%)
 • ساسکچوان – 275 (1.5%)
 • منیتوبا – 215 (1.2%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 140 (0.8%)
 • نیوبرانزویک – 125 (0.7%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 45 (0.2%)
 • یوکان – 15 (0.1%)
 • مناطق شمال غربی – 15 (0.1%)
 • نونوت – 0 (0%)

در ماه آگوست، دولت کانادا، تعداد 255 پرونده اکسپرس انتری اتباع ایرانی را تایید کرد که از این تعداد، 150 پرونده توسط استان آنتاریو، 20 پرونده توسط استان آلبرتا، 10 پرونده توسط استان ساسکچوان و 65 پرونده توسط استان بریتیش کلمبیا تایید شدند. در سال 2021 جمعا” تعداد 770 تقاضای اقامت دائم تبعه ایران از طریق اکسپرس انتری تایید شده است.  در مجموع، در ماه آگوست 2021، کانادا از 18,345 تبعه خارجی که از طریق اکسپرس انتری برای اقامت کانادا اقدام کرده بوده اند، استقبال کرد. مجموع مهاجران به کانادا از طریق اکسپرس انتری از ابتدای ژانویه 2021 لغایت آگوست 2021، تعداد 95,710 نفربوده است.

 

پذیرفته شدگان متقاضیان اقامت دائم از طریق اکسپرس انتری در ماه آگوست 2021

در ماه آگوست، کشورهای اصلی که دعوتنامه اقامت دائم از طریق اکسپرس انتری دریافت کردند هند، چین، و برزیل بوده اند. در ماه آگوست، 9,895 (53.9%) متقاضی هندی از طریق اکسپرس انتری پذیرفته شدند. دومین کشوری که بیشترین پذیرش اسپرس انتری  را در ماه آگوست دریافت کرد، چین با 1,325 (7.2%) و به نسبت، سومین کشور، برزیل با 755 (4.1%) متقاضی بود.

10 کشور صدر جدول اقامت دائم از طریق اکپرس انتری به ترتیب زیر می باشند:

 • هند– 9,895 (53.9%)
 • چین – 1,325 (7.2%)
 • برزیل – 755 (4.1%)
 • کره – 570 (3.1%)
 • امریکا – 470 (2.6 %)
 • فیلیپین – 440 (2.4%)
 • انگلیس – 425 (2.3%)
 • نیجریه – 375 (2%)
 • ایرلند – 265 (1.4%)
 • ایران –  255 (1.4%)

 

پذیرش اقامت دائم از طریق اکسپرس انتری بر اساس برنامه ها – آگوست    2021

در ماه آگوست متقاضیان اقامت دائمی که شرایط زیر شاخه تجربه کار کانادایی  (CEC)  را داشتند اکثریت پذیرفته شدگان برنامه اکپرس انتری را تشکیل دادند. در آگوست 16,155 (88%) متقاضی، اقامت دائم کانادا را از طریقCEC   دریافت کردند. دومین برنامه ای که بیشترین پذیرش متقاضیان اقامت دائم کانادا را درماه آگوست در پی داشت، برنامه نامزد استانی بود که 1,645 (8.9%)   نفر پذیرفته شدند. برنامه های سوم و چهارم در مقایسه با دو برنامه اول تعداد نسبتاً پایینی داشتند، زیرا تنها 515 (2.8%) متقاضیان از طریق برنامه Skilled Worker مهاجرت کردند و 30 (0.1%) داوطلب پذیرش اقامت دائم تحت برنامه Skilled Trade انتخاب شدند. در مجموع، در آگوست 2021، کانادا 18,345  مقیم دائم را تحت این چهار برنامه پذیرفت.

 

دانشجویان بین المللی

صدور اجازه تحصیل بر اساس کشور محل اقامت – آگوست 2021

اکثریت قریب به اتفاق اجازه های تحصیلی که در آگوست 2021 تأیید شده اند، برای دانشجویان هندی صادر شده است – 30,715 (31.2%). متقاضیان چینی 13,150 (13.4%) اجازه تحصیل دریافت کردند، در حالی که دانشجویان فرانسوی 7,380 (7.5%) اجازه تحصیل گرفتند.

ده کشور اول دریافت اجازه تحصیل به ترتیب زیر می باشند:

 • هند – 30,715 (31.2%)
 • چین – 13,150 (13.4%)
 • فرانسه – 7,380 (7.5%)
 • فلیپین – 3.730 (3.8%)
 • امریکا – 3,070 (3.1%)
 • ایران – 2,535 (2.6%)
 • آلمان – 2,500 (2.5%)
 • مکزیک – 2,220 (2.3%)
 • ویتنام – 1,930 (2%)
 • کره – 1,835 (1.9%)

 

در آگوست 2021، کانادا پذیرای 98,350  دانشجوی خارجی بوده است که به دانشگاههای داخل کانادا راه یافته اند. . کانادا 282,455  اجازه تحصیلی را در سال 2021 صادر کرده است.

 

صدور اجازه تحصیل بر اساس استانها – آگوست 2021

بیشترین اجازه تحصیلی صادر شده در ماه آگوست 2021 برای استان انتاریو بوده است. این استان در ماه آگوست، 44,045 (46%) از کل دانشجویان خارجی را پذیرفته است. بریتیش کلمبیا از 20,330 (21.2%) استقبال کرد، در حالی که کبک 16,140 (16.8%)  اجازه تحصیل را تایید نمود.

 • آنتاریو – 44,045 (46%)
 • بریتیش کلمبیا – 20,330 (21.2%)
 • کبک – 16,140 (16.8%)
 • آلبرتا – 6,445 (6.7%)
 • نوااسکوشیا – 2,510 (2.6%)
 • منیتوبا – 2,145 (2.2%)
 • نیوبرانزویک – 1,675 (1.7%)
 • ساسکچوان – 1,270 (1.3%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 695 (0.7%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 525 (0.5%)
 • یوکان – 35 (0%)
 • ایالتهای شمال شرقی – <5 (0%)
 • نونوت – <5 (0%)

در آگوست 2021، کانادا پذیرای 98,350  دانشجوی خارجی بود که در دانشگاه های کانادا پذیرفته شده اند. در مجموع، کانادا 282,455  اجازه تحصیلی را در سال 2021 صادر کرد.

 

صدور اجازه تحصیل بر اساس مقطع تحصیلی – آگوست 2021

در ماه آگوست، کانادا 98,350  مجوز تحصیلی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی صادر کرد. در مقطع آموزشی دبیرستان و راهنمایی 14,120  محصل و در مقاطع دیگر 5,180  دانش آموزموفق به دریافت ویزای تحصیلی شدند.  همچنین،  تعداد 20 دانش آموزنیز در مقطعی که نام آنها ذکر نشده است ویزای تحصیلی دریافت کرده اند. اکثر اجازه های تحصیلی صادر شده برای متقاضیانی بود که جهت ادامه تحصیل در مقاطع پس از دبیرستان اقدام کرده بودند. 78,045  درخواست از این قبیل در ماه آگوست 2021 توسط دولت تأیید شده است. تعداد قابل توجهی از دانش آموزان در سه استان – انتاریو 44,045 (46%)، بریتیش کلمبیا 20,330 (21.2%) و کبک 16,140 (16.8%) متمرکز شده اند. در مجموع، کانادا 282,455  اجازه تحصیلی را در سال 2021 تایید کرد.

 

صدور اجازه تحصیل به تفکیک استان و مقطع تحصیلی – آگوست

انتاریو اکثر اجازه های  تحصیلی را در آگوست 2021 صادر کرد. این استان 44,045 (46%)  دانشجوی خارجی را پذیرفته است. دومین استانی که بیشترین اجازه تحصیل را صادر کرد بریتیش کلمبیا بود که پذیرای 20,330 (21.2%)  دانشجو بوده است. استان کبک تنها 16,140 (16.8%)  دانشجوی بین المللی را پذیرفت.

 • انتاریو – 44,045 (46%)

انتاریو 36,445  اجازه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی در مقطع تحصیلی پس از دبیرستان، 4,600  اجازه تحصیل در مقطع دبیرستان یا  پیش از دبیرستان  و 3,000  اجازه تحصیل نیز برای سایر مقاطع صادر کرد. علاوه بر این، این استان برای متقاضیانی که سطح تحصیلی خود را اعلام نکرده اند، کمتر از5 اجازه تحصیل صادر کرده است.

 • بریتیش کلمبیا – 20,330 (21.2%)

بریتیش کلمبیا 12,890  اجازه تحصیل برای دانشجویان بین المللی در مقطع بالاتر از دیپلم دبیرستان، 6,095  اجازه تحصیل برای محصلان درمقطع  دبیرستان یا  پیش از دبیرستان و 1,340 اجازه تحصیل برای سایر مقاطع صادر کرد. علاوه بر این، این استان برای متقاضیانی که سطح تحصیلی خود را اعلام نکرده اند، تعداد 10 اجازه تحصیل صادر کرده است.

 • کبک – 16,140 (16.8%)

کبک 4640 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی در سطح تحصیلات پس از متوسطه، 990 اجازه تحصیل در مقطع متوسطه یا متوسطه اول و 790 اجازه تحصیل نیز برای مطالعات دیگر صادر کرد.

 • آلبرتا – 1950 (5%)

آلبرتا 14,440  اجازه تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی در سطح تحصیلات پس از دبیرستان، 940 اجازه تحصیل در مقطع دبیرستان و پیش از دبیرستان و 760 اجازه تحصیل برای “سایر مطالعات ” صادر کرد.

 • مانیتوبا – 1230 (3.2%)

مانیتوبا 925 اجازه تحصیلی برای دانشجویان بین‌المللی در سطح تحصیلات پس از متوسطه، 225 اجازه تحصیل در مقطع دبیرستان و پیش از دبیرستان و 80 اجازه تحصیل برای «مطالعات دیگر» صادر کرد.

 • نوا اسکوشیا – 710 (1.8%)

نوا اسکوشیا 1,575 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین المللی در سطح تحصیلات پس از متوسطه، , 410 مجوز در مقطع دبیرستان و پیش از دبیرستان و 165 مجوز برای “مطالعات دیگر” صادر کرد.

 • ساسکاچوان – 505 (1.3%)

ساسکاچوان 1,060 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین المللی در سطح تحصیلات پس از متوسطه، 155 اجازه تحصیل در مقطع دبیرستان و پیش از دبیرستان و 55 مجوز برای ” سایر مطالعات ” صادر کرد.

 • نیوبرانزویک – 395 (1%)

نیوبرانزویک 1,290 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی در سطح تحصیلات پس از متوسطه، 345 اجازه تحصیل در مقطع دبیرستان و پیش از دبیرستان و 40 اجازه تحصیل برای «سایر مطالعات» صادر کرد.

 • نیوفاندلند و لابرادور – 185 (0.5%)

نیوفاندلند و لابرادور 605 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین المللی در مقطع تحصیلی پس از متوسطه و 80 اجازه تحصیل در سطح تحصیلی دبیرستان و پیش از دبیرستان و 5 اجازه تحصیل نیز برای «سایر مطالعات» صادر کرد.

 • جزیره پرنس ادوارد – 185 (0.5%)

پرنس ادوارد آیلند 375 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی در مقطع تحصیلی پس از متوسطه، 95 اجازه تحصیل در مقطع دبیرستان و پیش از دبیرستان و 55 اجازه تحصیل برای «سایر مطالعات» صادر کرد.

 

در آگوست 2021، کانادا پذیرای 98,350  دانشجوی خارجی بود که در دانشگاه های کانادا پذیرفته شدند. در مجموع، کانادا 282,455  اجازه تحصیل را در سال 2021 صادر کرد.

 

اجازه های کار پس از فارغ التحصیلی صادر شده توسط استان ها – آگوست

انتاریو اکثریت قریب به اتفاق مجوزهای کار را تحت برنامه مجوز کار پس از فارغ التحصیلی (PGWPP) در ماه آگوست 2021 صادر کرد. این استان 11,620 (60.3%) نیروی کار خارجی را پذیرفت. بریتیش کلمبیا از 3,075 (15.9%) نیروی کار خارجی استقبال کرد، در حالی که کبک تنها 1,650 (8.6%) نیروی کار خارجی را پذیرفت.

 • آنتاریو – 11,620 (60.3%)
 • بریتیش کلمبیا – 3,075 (15.9%)
 • کبک – 1,650 (8.6%)
 • آلبرتا– 1,240 (6.1%)
 • منیتوبا– 625 (3.2%)
 • نوا اسکوشیا – 455 (2.4%)
 • ساسکاچوان – 275 (1.6%)
 • نیوبرانزویک – 200 (1%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 90 (0.5%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 45 (0.2%)
 • یوکان – 10 (0.1%)
 • مناطق شمال غربی – <5 (0%)
 • نونوت – 0 (0%)

 

در مجموع، در آگوست 2021، کانادا از 19,325  نیروی کار خارجی از طریق PGWPP استقبال کرد.

 

تبدیل اجازه کار پس از فارغ التحصیلی به اقامت دائم بر اساس استان ها در آگوست 2021

در ماه آگوست استان آنتاریو بیشترین تعداد تبدیل اجازه کار پس از فارغ التحصیلی (PGWP) به اقامت دائم (PR) را داشت. این استان پذیرای 5,660 (58.4%) مقیم دائم کانادا بود. بریتیش کلمبیا و آلبرتا به ترتیب 2,060 (21.2%) و 535 (5.5%) استانهایی بودند که پس از آنتاریو بیشترین تعداد تبدیل (PGWP) به (PR) را داشتند. پذیرش PR پس از PGWP در بین استان ها در آگوست 2021 به شرح زیر بود:

 

 

 • آنتاریو – 5,660 (58.4%)
 • بریتیش کلمبیا – 2,060 (21.2%)
 • آلبرتا – 535 (5.5%)
 • کبک – 420 (4.3%)
 • نوااسکوشیا – 360 (3.7%)
 • منیتوبا – 265 (2.7%)
 • ساسکچوان – 120 (1.2%)
 • نیوبرانزویک – 120 (1.2%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 115 (1.2%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 35 (0.4%)
 • مناطق شمال غربی – 15 (0.2%)
 • یوکان– 5 (0.1%)
 • نونوت– 0 (0%)

 

  

در کل، در ماه آگوست 2021، تعداد 9,710  دارنده اجازه کار پس از فارغ التحصیلی موفق به دریافت اقامت دائم شدند.

نیروهای کارخارجی

International Mobility Program

اجازه کارهای صادر شده بدون نیاز به LMIA

 

بیشترین مجوز کار صادر شده تحت برنامه (IMP) در آگوست 2021 دراستان انتاریو بوده است. در ماه آگوست، این استان 13550 (51.2%) از کل نیروهای کار خارجی را پذیرفت. بریتیش کلمبیا پذیرای 4685 نفر (17.7%) بود، در حالی که کبک 3080 (11.6%) نیروی کار خارجی را پذیرفت.

 • آنتاریو – 16,625 (51.5%)
 • بریتیش کلمبیا – 5,775 (17.9%)
 • کبک – 3,940 (12.2%)
 • آلبرتا – 2,485 (7.7%)
 • منیتوبا – 1,165 (3.6%)
 • نوا اسکوشیا – 820 (2.5%)
 • ساسکاچوان – 640 (2%)
 • نیوبرانزویک – 460 (1.4%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 190 (0.6%)
 • پرینس ادوارد آیلند- 160 (0.5%)
 • یوکان – 40 (0.1%)
 • مناطق شمال غربی – 20 (0.1%)
 • نونوت – 0 (0%)

در آگوست 2021، کانادا از طریق IMP ، 36,225  نیروی کارخارجی را پذیرفت. همچنین، در ماه آگوست، کانادا 990 (2.7%)  اجازه کار برای ایرانیان تحت IMP صادر کرد. در مجموع 5,865  درخواست اجازه کار برای ایرانیان در سال 2021 صادر شده است.

 

اجازه های کار صادر شده تحت برنامه نیروهای کار خارجی موقت در آگوست 2021

استان آنتاریو بیشترین اجازه کارتحت برنامه نیروهای کار خارجی موقت (TFWP) را در آگوست 2021صادر کرد. این استان 2,185 (35.4%) نیروی کار خارجی را پذیرفت. کبک پذیرای 2,000 (32.4%)  نفربود، در حالی که بریتیش کلمبیا 1,055 (17.1%) نیروی کار خارجی موقت را پذیرفت.

 • آنتاریو – 2,185 (35.4%)
 • کبک- 2,000 (32.4%)
 • بریتیش کلمبیا – 1,055 (17.1%)
 • آلبرتا – 430 (7%)
 • نیوبرانزویک – 170 (2.8%)
 • نوااسکوشیا – 135 (2.2%)
 • ساسکچوان – 65 (1.1%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 55 (0.9%)
 • منیتوبا – 40 (0.6%)
 • یوکان – 20 (0.3%)
 • نونوت- 15 (0.2%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 10 (0.2%)
 • مناطق شمال غربی – <5 (0%)

در مجموع، در آگوست 2021، کانادا از 6,170  نیروی کارخارجی از طریق TFWP استقبال کرد. علاوه بر این، در ماه آگوست، کانادا 10 مجوز کار برای ایرانیان تحت TFWP صادر کرده است. در مجموع در سال 2021 با 205 درخواست اجازه کار ایرانیان موافقت شد.

فهرست