خلاصه آمار مهاجرت – جولای 2021

پذیرش اقامت دایم : عمومی

 کل تعداد پذیرش اقامت دایم همه استانها در ماه جولای 2021

در ماه جولای 2021، استان آنتاریو بیشترین تعداد پذیرش متقاضیان اقامت دایم را داشت که در طی آن این استان تعداد 18400 متقاضی را پذیرفت، این تعداد 46.5 درصد کل مهاجران بوده است.  استان بریتیش کلمبیا 7095 ( 17.9%)  و استان کبک 5195 (13.1%) نفراز تازه واردان را پذیرفتند.

 • آنتاریو – 18,400 (46.5%)
 • بریتیش کلمبیا – 7,095 (17.9%)
 • کبک – 5,195 (13.1%)
 • آلبرتا – 3,835 (9.7%)
 • منیتوبا – 1,855 (4.7%)
 • ساسکچوان – 1,135 (2.9%)
 • نووااسکوشیا – 825 (2.1%)
 • نیوبرانزویک – 595 (1.5%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 430 (1.1%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 170 (0.4%)
 • یوکان – 60 (0.2%)
 • مناطق شمال شرقی – 30 (0.1%)
 • نونوت – 0 (0%)

در ماه جولای، کانادا پذیرای 39625 نفر مقیم دائم از سایر ملیتها بوده است. در مجموع، کانادا 184495 نفر را در سال  2021 پذیرفت.

 

کل پذیرش های اقامت دایم بر اساس ملیت ها در ماه جولای

در ماه جولای 2021، متقاضیان از کشورهای هند، چین و فیلیپین بیشترین تعداد پذیرفته شدگان اقامت دایم را تشکیل دادند. 12365 (31.2%)  نفر از متقاضیان از کشور هند بودند. در مقام دوم، 3255 (8.2%) متقاضی چینی موفق به دریافت اقامت دایم کانادا شدند و فیلیپینی ها با تعداد 1785 (4.5%)، مقام سوم را به خود اختصاص دادند. ایران  با 1285 (3.2%) مهاجر، ششمین کشور در ماه جولای بود. فهرست زیر 10 کشور اول در لیست مهاجران ماه جولای می باشند:

 • هند12,365 (31.2%)
 • چین – 3,255 (8.2%)
 • فیلیپین – 1,785 (4.5%)
 • نیجریه – 1,480 (3.7%)
 • فرانسه – 1,300 (3.2%)
 • ایران – 1,285 (3.2%)
 • امریکا – 1,170 (2.9%)
 • برزیل – 1,115 (2.8%)
 • پاکستان – 905 (2.2%)
 • کره – 830 (2%)

 

در ماه جولای، کانادا با پذیرش 39625 مهاجراز ملیت های دیگر، به آنها خوش آمد گفت. این کشور جمعا”، تعداد 184495 تازه وارد را پذیرفت که 184495 نفر آنها ایرانی بودند.

 

مجموع پذیرفته شدگان ماهانه اقامت دایم ازطریق اسپانسرشیپ – جولای 2021

طبق آمار نهایی منتشر شده توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)، درماه جولای 2021، کانادا 7100 مهاجر را در شاخه مهاجرت از طریق خانواده پذیرفته است. این تعداد شامل 5780 همسر اسپانسر شده، 830 پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ اسپانسر شده، 455 فرزند اسپانسر شده و 30 نفر دیگر از بستگان است. اداره مهاجرت  در سالهای 2021-2023، IRCC 80000 همسر اسپانسر شده را می پذیرد. علاوه بر این، دولت قرار است تا 40000 درخواست تکمیل شده را تحت برنامه والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در سال 2021 دریافت کند – 10000 مورد از این درخواست ها مربوط به فرآیند پذیرش سال 2020 است، در حالی که 30000 درخواست مربوط به سال 2021 است. در جولای 2021، کانادا با 75 درخواست اسپانسرشیپ همسر و 75 درخواست اسپانسرشیپ والدین و پدربزرگ و مادربزرگ های ایرانی موافقت کرد. در ماه جولای، دولت کانادا 150 درخواست اسپانسرشیپی را تایید کرده است. در مجموع در سال 2021، 945 درخواست اسپانسرشیپی ایرانیان تایید شده است.

 

پذیرش اقامت دایم از طریق برنامه مهاجرتی استانی ماه جولای، بر اساس هر استان:

استان بریتیش کلمبیا بیشترین تعداد اجازه اقامت دایم از طریق برنامه نامزدهای استانی (PNP) را در ماه جولای صادر کرد. در ماه جولای، این استان 1380 (19.9٪) از کل مهاجران را از طریق PNP پذیرفت. منیتوبا و انتاریو به ترتیب 19.6 درصد، 1365 و 1360 نفر را پذیرفتند.

 • بریتیش کلمبیا – 1,380 (19.9%)
 • منیتوبا – 1,365 (19.6%)
 • آنتاریو – 1,360 (19.6%)
 • آلبرتا – 1020 (14.7%)
 • ساسکچوان – 780 (11.2%)
 • نوااسکوشیا – 345 (5%)
 • نیوبرانزویک – 295 (4.2%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 280 (4%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 70 (1%)
 • یوکان – 35 (0.5%)
 • مناطق شمال غربی – 20 (0.3%)
 • کبک – 0 (0%)

درماه جولای، کانادا تعداد 230 متقاضی ایرانی را از طریق برنامه مهاجرتی استانی پذیرفت. در سال 2021، دولت کانادا، تعداد 665 پرونده ایرانی تبار را از طریق برنامه مهاجرتی استانی مورد تایید قرار داد. جمعا”، دولت کانادا درجولای 2021، به 6950 تبعه خارجی که برای مهاجرت به کانادا از طریق برنامه استانی اقدام کرده بودند خوش آمد گفت.

 

کانادا 545 مهاجر از شاخه کسب و کار را درماه جولای 2021 پذیرفت.

در ماه جولای 2021، کانادا تعداد 545 متقاضی اقامت از طریق کسب و کار را پذیرفت. اکثریت قریب به اتفاق این مهاجران (87.1٪) کسانی بودند که قصد زندگی و کار در کبک را داشتند. 30 نفر به آنتاریوو20 نفر نیز از همین طریق به استان بریتیش کلمبیا مهاجرت کردند. این سه استان مقاصد اصلی مهاجران از طریق کسب و کار بوده اند. در سال های 2020 و 2021 حدود 90 درصد ازمتقاضیان  مهاجرت از طریق کسب و کار،  این استان ها را مقصد خود قرار داده اند. علاوه بر این، در ماه جولای، 10 مهاجر از طریق کسب و کار به ترتیب دراستانهای  منیتوبا و آلبرتا پذیرفته شده اند. در مقایسه با ماه جون 2021، در ماه جولای، میزان مهاجرت از طریق کسب و کار افزایش یافته است. در ماه جون 2021، تعداد مهاجران از طریق کسب و کار 100 نفر بوده است که این تعداد پنج مرتبه کمتر از تعداد مهاجران از همین طریق در ماه جولای می باشد. در ماه جولای، کانادا با 200 درخواست مهاجرت پرونده های ایرانیان از طریق کسب و کار موافقت کرد، از این تعداد 10 پرونده  استارت آپ و 190 پرونده سرمایه گذاری بود. در سال ۲۰۲۱، در مجموع، دولت کانادا ۳۳۵ پرونده ایرانیان متقاضی مهاجرت از طریق کسب و کار را تایید کرد.

 

کل پذیرش اقامت دایم پناهندگان در جولای 2021

در ماه جولای، تعداد کل پناهندگان اسکان داده شده توسط دولت کانادا 1030 نفر بود.در بین استانها، انتاریو، آلبرتا و کبک بیشترین تعداد درخواست پناهندگی را، هر کدام به نسبت 325، 205 و 135 پذیرفته اند. 860 نفر از آنها پناهندگان تحت حمایت دولت بودند، در حالی که تعداد پناهندگان تحت حمایت خصوصی حدود 170 نفر بوده اند. در ماه جولای 2021، هیچ گونه درخواست پناهندگی تلفیقی برای حمایت مالی وجود نداشت. توزیع پناهندگان در بین استانهای کانادا در ماه جولای 2021 از قرار زیر بوده است:

 • انتاریو – 325 (31.6.%)
 • کبک – 205 (19.9%)
 • آلبرتا – 135 (13.1%)
 • بریتیش کلمبیا – 120 (11.7%)
 • سسکچوان – 75 (7.3%)
 • منیتوبا – 60 (5.8%)
 • نیوبرانزویک – 40 (3.9%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 35 (3.4%)
 • نوااسکوشیا – 25 (2.4%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 10 (1%)

علاوه بر این، در ماه جولای، کانادا 10 پناهجوی ایرانی را تحت کمک دولت پذیرفت. در سال 2021، 25 ایرانی به کشور کانادا پناهنده  شدند.

 

برنامه مهاجرتی پایلوت استانهای آتلانتیک – پذیرش اقامت دایم: جولای 2021

در جولای 2021، کانادا تعداد 365 متقاضی اقامت دایم را تحت برنامه پایلوت استانهای آتلانتیک AIPP پذیرفت. از طریق AIPP، تعداد 185 کاندیدا به نوا اسکوشیا، 135 نفر به نیوبرانزویک، 25 نفر به نیوفاندلند و لابرادورو 20 نفر نیز به پرینس ادوارد مهاجرت کردند که این بالاترین تعداد متقاضیانی است که تحت AIPP در طی یک ماه در سال 2021 مهاجرت کرده اند. در سال 2021، کانادا تعداد 2000 پرونده AIPP را پذیرفت که تعداد 820 پرونده آن در نوااسکوشیا، 555 متقاضی در نیوبرانزویک، 128 کاندیدا در نیوفاندلند و لابرادور و 85 نفر آنان در پرینس ادوارد مستقر شدند.

در ماه جولای، کمتر از 5 نفر ایرانی نیز از طریق AIPP اقدام کردند. جمعا”، در سال 2021، کانادا تعداد 20 پرونده ایرانی متقاضی AIPP را پذیرفت.

 

آمار مهاجرت از طریق برنامه پرستار خانگی – جولای 2021

در جولای 2021، کانادا تعداد 200 پرونده مهاجرت از طریق پرستار خانگی را پذیرفت. این تعداد در رتبه دوم در خصوص بالاترین تعداد متقاضی اقامت در طی یکماه در شاخه مهاجرت از طریق پرستاری خانگی می باشد که از آمار بدست آمده از ماه جولای 2021 نیز بیشتراست. آنتاریو، بریتیش کلمبیا، آلبرتا، و کبک تنها استانهایی بودند که پرونده های پرستار خانگی را در ماه جولای 2021 پذیرفتند. بطور کلی،  اکثریت قریب به اتفاق مهاجران (بیش از 90٪) این استان ها را برای مهاجرت به کانادا در سال 2021 ترجیح می دهند. سهم استان ها برای برنامه پرستار خانگی در جولای 2021 به شرح زیر بوده است:

 • آنتاریو – 90 (45%)
 • بریتیش کلمبیا – 60 (30%)
 • آلبرتا – 40 (20%)
 • کبک – 10 (5%)

در سال 2021 هیچ متقاضی پرستار خانگی از ایران وجود نداشته است.

 

پذیرش اقامت دایم از طریق اکسپرس انتری

چه استان هایی بیشترین بهره را از اکسپرس انتری در جولای 2021 بردند؟

ذینفع اصلی اکسپرس اینتری در جولای 2021 استان انتاریو بود. در جولای 2021، این استان 11450 نفر (65.1٪) از کل مهاجران را از طریق اکسپرس اینتری پذیرفت. بریتیش کلمبیا پذیرای 4485 نفر (22.4 درصد) بود در حالی که آلبرتا 1635 تازه وارد (8 درصد) را خوش آمد گفت.

 • آنتاریو – 11,450 (59.6%)
 • بریتیش کلمبیا – 4,485 (23.4%)
 • آلبرتا- 1,635 (8.5%)
 • نوا اسکوشیا – 430 (2.2%)
 • منیتوبا – 380 (2%)
 • ساسکچوان – 320 (1.7%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 220 (1.1%)
 • نیوبرانزویک – 215 (1.1%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 45 (0.2%)
 • یوکان – 15 (0.1%)
 • مناطق شمال غربی – 10 (0.1%)
 • نونوت – <5 (0%)

در ماه جولای، دولت کانادا، تعداد 340 پرونده اکسپرس انتری اتباع ایرانی را تایید کرد که از این تعداد، 160 پرونده توسط استان آنتاریو، 85 پرونده توسط استان بریتیش کلمبیا، 45 پرونده توسط استان آلبرتا،  20 پرونده توسط استان ساکچوان، 10 پرونده توسط استان های منیتوبا و نوا اسکوشیا و 5 پرونده توسط نیوفاندلند و لابرادور تایید شدند. در سال 2021 تعداد 1200 پرونده ایرانیان متقاضی اقامت دایم از طریق اکسپرس انتری تایید شد.  در مجموع، در ماه جولای 2021، کانادا از 19210 تبعه خارجی که از طریق اکسپرس انتری به کانادا مهاجرت کرده اند، استقبال کرد. مجموع داوطلبانی که از ژانویه 2021 تا جولای 2021 از طریق اکسپرس اینتری مهاجرت کرده اند، 77365 نفر شامل 1200 ایرانی است.

 

پذیرفته شدگان متقاضیان اقامت دایم از طریق اکسپرس انتری در ماه جولای 2021

در ماه جولای، کشورهای اصلی که دعوتنامه اقامت دایم از طریق اکسپرس انتری دریافت کردند هند، چین، و نیجریه بودند. در ماه جولای، 10005 (52٪) متقاضی هندی از طریق اکسپرس انتری پذیرفته شدند. دومین کشوری که بیشترین پذیرش اسپرس انتری  را در ماه جولای دریافت کرد، چین با 1460 متقاضی (7.6%) و به نسبت، سومین کشور نیجریه با 715 (3.7%) متقاضی بود.

مهاجران از ایران با 340 مورد (1.7 درصد) در جایگاه نهم قرار گرفتند. 10 کشور صدر جدول اقامت دایم از طریق اکپرس انتری به ترتیب زیر می باشند:

 • هند– 10,005 (52%)
 • چین – 1,460 (7.6%)
 • نیجریه – 715 (3.7%)
 • برزیل – 690 (3.5%)
 • امریکا – 490 (2.5 %)
 • کره – 445 (2.3%)
 • فیلیپین – 425 (2.2%)
 • انگلیس – 375 (1. 9%)
 • ایران – 340 (1.7%)
 • Ireland – 255 (1.3%)

در جولای 2021، کانادا 19210 متقاضی اقامت دایم را پذیرفت.

 

پذیرش اقامت دایم از طریق اکسپرس انتری بر اساس برنامه ها – جولای

در ماه جولای متقاضیان اقامت دایمی که شرایط زیر شاخه تجربه کار کانادایی  (CEC)  را داشتند اکثریت پذیرفته شدگان برنامه اکپرس انتری را تشکیل دادند. در جولای 2021، 15975 (83.2%) متقاضی، اقامت دایم کانادا را از طریقCEC   دریافت کردند. دومین برنامه ای که بیشترین پذیرش متقاضیان اقامت دایم کانادا را درماه جولای در پی داشت، برنامه نامزد استانی بود که 2440 (12.7٪)  نفر پذیرفته شدند. برنامه های سوم و چهارم در مقایسه با دو برنامه اول تعداد نسبتاً پایینی داشتند، زیرا تنها 770 (4٪) متقاضیان از طریق برنامه Skilled Worker مهاجرت کردند و 20 (0.1٪) داوطلب پذیرش اقامت دایم تحت برنامه Skilled Trade انتخاب شدند. در مجموع، در جولای 2021، کانادا 19205 مقیم دائم را تحت این چهار برنامه پذیرفت.

 

 

دانشجویان بین المللی

صدور اجازه تحصیل بر اساس کشور محل اقامت – جولای

اکثریت قریب به اتفاق اجازه های تحصیلی که در جولای 2021 تأیید شده اند، برای دانشجویان هندی صادر شده است – 14735 (37.1٪). متقاضیان چینی 5970 (15%) اجازه تحصیل دریافت کردند، در حالی که دانشجویان فرانسوی 2000 (5%) اجازه تحصیل گرفتند. همچنین، دانشجویان ایرانی با 1055 (2.6 درصد) اجازه تحصیل در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

ده کشور اول دریافت اجازه تحصیل به ترتیب زیر می باشند:

 • هند – 14,735 (37.1%)
 • چین – 5,970 (15%)
 • فرانسه – 2,000 (5%)
 • کره – 1,575 (3.9%)
 • ایران – 1,055 (2.6%)
 • ویتنام – 1,015 (2.5%)
 • فیلیپین – 885 (2.2%)
 • مکزیک – 760 (1.9%)
 • برزیل – 745 (1.8%)
 • نیجریه – 735 (1.8%)

 

در جولای 2021، کانادا پذیرای 39625 دانشجوی خارجی بوده است که به دانشگاههای داخل کانادا راه یافته اند. . کانادا 186100 اجازه تحصیلی را در سال 2021 صادر کرده است. دراین میان، مجموع 8720 درخواست اجازه تحصیل صادر شده در سال 2021 برای دانشجویان ایرانی بوده است.

 

صدور اجازه تحصیل بر اساس استانها – جولای

بیشترین اجازه تحصیلی صادر شده در ماه جولای 2021 برای استان انتاریو بوده است. این استان در ماه جولای، 19770 (48.4 درصد) از کل دانشجویان خارجی را پذیرفته است. بریتیش کلمبیا از 7640 نفر (23.6%) استقبال کرد، در حالی که کبک 6420 (12.4%) اجازه تحصیل را تایید نمود.

 • آنتاریو – 19,770 (50.7%)
 • بریتیش کلمبیا – 7,640 (19.6%)
 • کبک – 6,420 (16.5%)
 • آلبرتا – 1,950 (5%)
 • منیتوبا – 1,230 (3.2%)
 • نوا اسکوشیا – 710 (1.8%)
 • ساسکاچوان – 505 (1.3%)
 • نیوبرانزویک – 395 (1%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 185 (0.5%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 180 (0.5%)
 • یوکان – 20 (0.1%)
 • ایالتهای شمال شرقی – <5 (0%)
 • نونوت – 0 (0%)

در جولای 2021، کانادا پذیرای 39625 دانشجوی خارجی بود که در دانشگاه های کانادا پذیرفته شده اند. در مجموع، کانادا 186100 اجازه تحصیلی را در سال 2021 صادر کرد.

 

 

صدور اجازه تحصیل بر اساس مقطع تحصیلی – جولای

در ماه جولای، کانادا 39625 مجوز تحصیلی برای دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی صادر کرد. در مقطع آموزشی دبیرستان و راهنمایی 6765 محصل و در مقاطع دیگر 2840 دانش آموزموفق به دریافت ویزای تحصیلی شدند.  همچنین،  تعداد 15 دانش آموزنیز در مقطعی که نام آنها ذکر نشده است ویزای تحصیلی دریافت کرده اند. اکثر اجازه های تحصیلی صادر شده برای متقاضیانی بود که جهت ادامه تحصیل در مقاطع پس از دبیرستان اقدام کرده بودند. 29400 درخواست از این قبیل در ماه جولای 2021 توسط دولت تأیید شده است. تعداد قابل توجهی از دانش آموزان در سه استان – انتاریو (19770)، بریتیش کلمبیا (7640) و کبک (6420) متمرکز شده اند. در مجموع، کانادا 186100 اجازه تحصیلی را در سال 2021 تایید کرد.

 

صدور اجازه تحصیل به تفکیک استان و مقطع تحصیلی – جولای

انتاریو اکثر اجازه های  تحصیلی را در جولای 2021 صادر کرد. این استان 19770 (48.4 درصد) دانشجوی خارجی را پذیرفته است. دومین استانی که بیشترین اجازه تحصیل را صادر کرد بریتیش کلمبیا بود که پذیرای 7640 دانشجو (23.6%) بوده است. استان کبک تنها 6420 (12.4%) دانشجوی بین المللی را پذیرفت.

 • انتاریو – 19770 (50.7%)

انتاریو 15900 اجازه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی در مقطع تحصیلی پس از دبیرستان، 2630 اجازه تحصیل در مقطع دبیرستان یا  پیش از دبیرستان  و 1240 اجازه تحصیل نیز برای سایر مقاطع صادر کرد. علاوه بر این، این استان برای متقاضیانی که سطح تحصیلی خود را اعلام نکرده اند، 5 اجازه تحصیل صادر کرده است.

 • بریتیش کلمبیا – 7640 (19.6%)

بریتیش کلمبیا 5200 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین المللی در مقطع بالاتر از دیپلم دبیرستان، 1895 اجازه تحصیل برای محصلان در مقطع متوسطه یا متوسطه اول و 540 اجازه تحصیل برای سایر مقاطع صادر کرد.

 • کبک – 6420 (16.5%)

کبک 4640 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی در سطح تحصیلات پس از متوسطه، 990 اجازه تحصیل در مقطع متوسطه یا متوسطه اول و 790 اجازه تحصیل نیز برای مطالعات دیگر صادر کرد.

 • آلبرتا – 1950 (5%)

آلبرتا 1380 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی در سطح تحصیلات پس از دبیرستان، 495 اجازه تحصیل در مقطع متوسطه یا متوسطه اول و 75 اجازه تحصیل برای “سایر مطالعات ” صادر کرد.

 • مانیتوبا – 1230 (3.2%)

مانیتوبا 925 اجازه تحصیلی برای دانشجویان بین‌المللی در سطح تحصیلات پس از متوسطه، 225 اجازه تحصیل در مقطع متوسطه یا متوسطه اول و 80 اجازه تحصیل برای «مطالعات دیگر» صادر کرد.

 • نوا اسکوشیا – 710 (1.8٪)

نوا اسکوشیا 480 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین المللی در سطح تحصیلات پس از متوسطه، 170 مجوز در مقطع متوسطه یا متوسطه اول و 60 مجوز برای “مطالعات دیگر” صادر کرد.

 • ساسکاچوان – 505 (1.3%)

ساسکاچوان 335 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین المللی در سطح تحصیلات پس از متوسطه، 155 اجازه تحصیل در سطح تحصیلی متوسطه یا متوسطه اول و 15 مجوز برای ” سایر مطالعات ” صادر کرد.

 • نیوبرانزویک – 395 (1%)

نیوبرانزویک 280 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی در سطح تحصیلات پس از متوسطه، 105 اجازه تحصیل در مقطع متوسطه یا متوسطه اول و 10 اجازه تحصیل برای «سایر مطالعات» صادر کرد.

 • نیوفاندلند و لابرادور – 185 (0.5%)

نیوفاندلند و لابرادور 165 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین المللی در مقطع تحصیلی پس از متوسطه و 20 اجازه تحصیل در سطح تحصیلی متوسطه یا متوسطه اول صادر کردند.

 • جزیره پرنس ادوارد – 185 (0.5%)

پرنس ادوارد آیلند 85 اجازه تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی در مقطع تحصیلی پس از متوسطه، 70 اجازه تحصیل در مقطع متوسطه یا متوسطه اول و 30 اجازه تحصیل برای «سایر مطالعات» صادر کرد.

 

در جولای 2021، کانادا پذیرای 39625 دانشجوی خارجی بود که در دانشگاه های کانادا پذیرفته شدند. در مجموع، کانادا 186100 اجازه تحصیل را در سال 2021 صادر کرد.

 

 

اجازه های کار پس از فارغ التحصیلی صادر شده توسط استان ها – جولای

انتاریو اکثریت قریب به اتفاق مجوزهای کار را تحت برنامه مجوز کار پس از فارغ التحصیلی (PGWPP) در ماه جولای 2021 صادر کرد. این استان 7965 (64.4%) نیروی کار خارجی را پذیرفت. بریتیش کلمبیا از 1870 (15.1%) نیروی کار خارجی استقبال کرد، در حالی که آلبرتا تنها 760 (6.1%) نیروی کار خارجی را پذیرفت.

 • آنتاریو – 7,965 (64.4%)
 • بریتیش کلمبیا – 1,870 (15.1%)
 • آلبرتا – 760 (6.1%)
 • کبک – 675 (5.5%)
 • نوا اسکوشیا – 455 (3.7%)
 • منیتوبا – 260 (2.1%)
 • ساسکاچوان – 200 (1.6%)
 • نیوبرانزویک – 100 (0.8%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 45 (0.4%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 35 (0.3%)
 • یوکان – 10 (0.1%)
 • مناطق شمال غربی – <5 (0%)
 • Nunavut – 0 (0%)

 

در مجموع، در جولای 2021، کانادا از 12415 نیروی کار خارجی از طریق PGWPP استقبال کرد.

 

تبدیل اجازه کار پس از فارغ التحصیلی به اقامت دایم بر اساس استان ها در جولای 2021

در ماه جولای استان آنتاریو بیشترین تعداد تبدیل اجازه کار پس از فارغ التحصیلی (PGWP) به اقامت دائم (PR) را داشت. این استان پذیرای 5295 (60.1 درصد) مقیم دایم کانادا بود. بریتیش کلمبیا و آلبرتا به ترتیب 1695 (19.3%) و 540 (6.1%) استانهایی بودند که پس از آنتاریو بیشترین تعداد تبدیل (PGWP) به (PR) را داشتند. پذیرش PR پس از PGWP در بین استان ها در جولای 2021 به شرح زیر بود:

 

 

 • آنتاریو – 5,295 (60.1%)
 • بریتیش کلمبیا – 1,695 (19.3%)
 • آلبرتا – 540 (6.1%)
 • کبک – 380 (4.3%)
 • منیتوبا – 260 (2.6%)
 • نوا اسکوشیا – 230 (2.1%)
 • پرینس ادوارد آیلند – 180 (2%)
 • سسکچوان – 115 (1.3%)
 • نیو برانزویک – 75 (0.9%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 30 (0.3%)
 • مناطق شمال غربی – 15 (0.2%)
 • یوکان– <5 (0%)
 • نونوت– 0 (0%)

 

 

 

  

در کل، در ماه جولای 2021، تعداد 8810 دارنده اجازه کار پس از فارغ التحصیلی موفق به دریافت اقامت دایم شدند.

 

نیروهای کارخارجی

International Mobility Program

اجازه کارهای صادر شده بدون نیاز به LMIA

 

بیشترین مجوز کار صادر شده تحت برنامه (IMP) در جولای 2021 دراستان انتاریو بوده است. در ماه جولای، این استان 13550 (51.2%) از کل نیروهای کار خارجی را پذیرفت. بریتیش کلمبیا پذیرای 4685 نفر (17.7%) بود، در حالی که کبک 3080 (11.6%) نیروی کار خارجی را پذیرفت.

 • آنتاریو – 13,550 (51.2%)
 • بریتیش کلمبیا – 4,685 (17.7%)
 • کبک – 3,080 (11.6%)
 • آلبرتا – 2,050 (7.8%)
 • منیتوبا – 890 (3.4%)
 • نوا اسکوشیا – 805 (3%)
 • ساسکاچوان – 685 (2.6%)
 • نیوبرانزویک – 310 (1.2%)
 • جزیره پرینس ادوارد – 190 (0.7%)
 • نیوفاندلند و لابرادور – 145 (0.5%)
 • یوکان – 55 (0.2%)
 • مناطق شمال غربی – 15 (0.1%)
 • نونوت – 5 (0%)

در جولای 2021، کانادا از طریق IMP ، 28900 نیروی کارخارجی را پذیرفت. همچنین، در ماه جولای، کانادا 670 (2.3 درصد) اجازه کار برای ایرانیان تحت IMP صادر کرد. در مجموع 4900 درخواست اجازه کار برای ایرانیان در سال 2021 صادر شده است.

 

اجازه های کار صادر شده تحت برنامه نیروهای کار خارجی موقت در جولای 2021

استان آنتاریو بیشترین اجازه کارتحت برنامه نیروهای کار خارجی موقت (TFWP) را در جولای 2021صادر کرد. این استان 2770 (37.6%) نیروی کار خارجی را پذیرفت. کبک پذیرای 2670 (27.6%) نفربود، در حالی که بریتیش کلمبیا 1820 (21.7%) نیروی کار خارجی موقت را پذیرفت.

 • آنتاریو – 2,770 (31.5%)
 • کبک-2,670 (30.4%)
 • بریتیش کلمبیا – 1,820 (20.7%)
 • آلبرتا – 620 (7%)
 • نوا اسکوشیا – 345 (3.9%)
 • فاندلند و لابرادور – 200 (2.3%)
 • نیوبرانزویک – 135 (1.5%)
 • منیتوبا – 80 (0.9%)
 • سسکچوان – 80 (0.9%)
 • جزیره پرینس ادوارد – 75 (0.9%)
 • یوکان – <5 (0%)
 • نونوت – <5 (0%)
 • مناطق شمال غربی – 0 (0%)

در مجموع، در جولای 2021، کانادا از 8805 نیروی کارخارجی از طریق TFWP استقبال کرد. علاوه بر این، در ماه جولای، کانادا 20 مجوز کار برای ایرانیان تحت TFWP صادر کرده است. در مجموع در سال 2021 با 195 درخواست اجازه کار ایرانیان موافقت شد.

 

 

فهرست