دانشجویان خارجی و دارندگان اجازه کار نیز می توانند برای دریافت کمک مالی اضطراری دولت اقدام کنند

دانشجویان خارجی و دارندگان اجازه کار نیز می توانند برای دریافت کمک مالی اضطراری دولت اقدام کنند

دانشجویان خارجی و دارندگان اجازه کار نیز می توانند برای دریافت کمک مالی اضطراری دولت اقدام کنند

 مطابق وبسایت دولت فدرال کانادا که لینک آن در اینجا گذاشته می شود، برای دریافت کمک مالی اضطراری دولت کانادا دو پیش شرط اساسی مقرر شده است

نخست اینکه دارنده اقامت دائمی، در کانادا سکونت داشته باشد

دوم اینکه شماره تامین اجتماعی یا همان سین نامبر داشته باشد

بنابراین دانشجویان خارجی و دارندگان اجازه کار نیز اگر سایر شرایط قانونی را داشته باشند مجازند از این کمک استفاده کنند

یکی از شرایط اضافی مقرر این است که متقاضی در سال 2019 یا در دوازده ماه منتهی به درخواست، دست کم 5000 دلار درآمد داشته باشد. حداکثر کمک دولتی دو هزار دلار به صورت ماهانه و تا سقف چهار ماه خواهد بود

متقاضیان باید از طریق وبسایت اداره درآمد کانادا ثبت نام کنند و رسیدگی به درخواست ها از 6 آپریل آغاز می شود

لینک مربوطه

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}