در ماه نوامبر 2019 تعداد 25,100 نفر اقامت دائمی کانادا را دریافت کردند

در ماه نوامبر 2019 تعداد 25,100 نفر اقامت دائمی کانادا را دریافت کردند

بر اساس آمار های رسمی منتشره از سوی اداره مهاجرت کانادا، در ماه نوامبر 2019 تعداد 25,100 مهاجر جدید پذیرفته شدند که از ماه اکتبر 6,165 نفر کمتر بود

در بین این مهاجران جدید، تعداد 9,775 نفر از طریق نیروی کار ماهر،4,275نفر از طریق برنامه های نامزدی استانی، 210 نفر از طریق روش های بیزینسی، 5,105 نفر از طریق اسپانسرشیپ همسر، 1,375 نفر از طریق اسپانسرشیپ والدین، 315 نفر از طریق اسپانسرشیپ فرزندان و 2,740 نفر از طریق پناهندگی اقامت دائم دریافت کردند

از ابتدای سال 2019 تا آخر نوامبر 2019 مجموعا 320,300 نفر اقامت دائمی کانادا را دریافت نمودند

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}