در پنج سال گذشته تعداد 310,465 مهاجر از طریق روش اکسپرس اینتری پذیرفته شده اند

در پنج سال گذشته تعداد 310,465 مهاجر از طریق روش اکسپرس اینتری پذیرفته شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری از ابتدای ژانویه 2015 به موقع اجرا گذاشته شده است. بعد از پنج سال هم اکنون می توان گفت که این برنامه مهاجرتی به درگاه مهم پذیرش مهاجر بدل شده است. هم اکنون در بین بیش از هشتاد برنامه مهاجرتی کانادا، بیشترین تعداد پذیرش مهاجر از طریق این برنامه مهاجرتی انجام می گردد. هرچند هنوز کمی زود است که بتوان اثر این برنامه مهاجرتی را بر چشم انداز کلی مهاجرت به کانادا و یا اقتصاد این کشور ارزیابی نمود؛ با اینحال این روش تاحدود زیادی موفق شده است که خلاء های موجود در بازار کانادا را پر کند. همچنین این برنامه مهاجرتی فرایند صدور اقامت دائم برای مهاجران را تسریع و نظام مند کرده است. آنچه مسلم است این برنامه مهاجرتی در سالهای پیش رو تقویت خواهد شد. کانادا در نظر دارد در سالهای پیش رو سالانه دست کم 350 هزار مهاجر جذب کند و باید انتظار داشت که یک سوم این مهاجرین از طریق روش اکسپرس اینتری برگزیده شوند

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}