دور جدید صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری در فاصله پنج روز؛ با امتیاز 467

دور جدید صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری در فاصله پنج روز؛ با امتیاز 467

دور جدید صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری در فاصله پنج روز؛ با امتیاز 467

دولت کانادا تعداد 3,232 دعوت نامه اکسپرس اینتری مختص داوطلبان روش تجربه کار کانادایی صادر کرد. در این دور از صدور دعوت نامه داوطلبانی که از طریق روش تجربه کار کانادایی اقدام کرده بودند و امتیاز 467 یا بالاتر داشتند، دعوت شدند

این نوع از صدور دعوت نامه اختصاصی برای روش تجربه کار کانادایی، برای دومین بار از سال 2015 تاکنون انجام شده است

در این روش لازم است داوطلبان، از جمله، دست کم یک سال تجربه کار در کانادا داشته باشند

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}