رشد اقتصادی کانادا از ایالات متحده امریکا پیشی گرفت؛ بهترین زمان برای مهاجرت به کانادا است

رشد اقتصادی کانادا از ایالات متحده امریکا پیشی گرفت؛ بهترین زمان برای مهاجرت به کانادا است

رشد اقتصادی کانادا از ایالات متحده امریکا پیشی گرفت؛ بهترین زمان برای مهاجرت به کانادا است

به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، برخی از اقتصاد دانان پیش بینی می کنند که مهاجرت می تواند موجب تقویت رشد اقتصادی کانادا در سال جاری شده و موجب شود نرخ رشد اقتصادی کاناد بتواند با امریکا نیز رقابت کند

محرک های اصلی رشد اقتصادی در کانادا و امریکا با یکدیگر متفاوت می باشد. در هر دو کشور چالش سالمندی روز افزون جمعیت دیده می شود. برای مواجهه با این چالش کانادا به افزایش پذیرش مهاجران، روی آورده است در حالیکه امریکا تمرکز خود را بر توسعه هر چه بیشتر بازار کار داخلی و تقویت بهروری در بازار کار موجود قرار داده است. هنوز مشخص نیست که در سال 2020 کدامیک از این سیاست برنده خواهد بود

آنچه مسلم است اینکه موج ورود مهاجران به کانادا موجب خواهد شد که بخش مسکن و نیز بازار کار هردو به صورت موازی تقویت شوند. اطلاعات رسمی منتشر شده نشان می دهد که رد سال 2019 ضریب بهره وری بازار کار کانادا هر سال شش دهم درصد رشد دارد در حالیکه رشد اقتصادی کل اقتصاد امریکا بالغ بر یک و نیم درصد بوده است

به عبارت دیگر اگر مهاجرت به کانادا با رشد مواجه نباشد،ضریب بهره وری کم در اقتصاد کانادا به خودی خود می تواند منجر به کاهش فاحش نرخ رشد اقتصاد کانادا شود. در پرتو موافقت نامه اخیر تجاری بین سه کشور امریکای شمالی رشد اقتصادی کلی کانادا می تواند چنان رشد کند که حتی از امریکا که هم اکنون در بین کشورهای گروه هفت، در صدر است نیز پیشی بگیرد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}