رکورد صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری بار دیگر شکسته شد

رکورد صدور دعوت نامه اکسپرس اینتری بار دیگر شکسته شد

در آخرین دور از صدور دعوت نامه در برنامه مهاجرتی اکسپرس اینتری که در تاریخ 19 فوریه 2020  برگزار شد، تعداد 4500 دعوت نامه صادر گردید که از حیث تعداد دعوت نامه صادره، در تاریخ این برنامه مهاجرتی بی سابقه است. حداقل امتیاز لازم در این دور 470 امتیاز بود که دو امتیاز از دور قبلی که در تاریخ 5 فوریه برگزار شد بالاتر است و این امر نشان از سخت تر شدن رقابت  و بالا رفتن ظرفیت پذیرش مهاجر دارد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}