سفر به کانادا برای زایمان بر نظام سلامت این کشور تاثیر گذاشته است

سفر به کانادا برای زایمان بر نظام سلامت این کشور تاثیر گذاشته است

سفر به کانادا برای زایمان بار مالی فراوانی برای نظام سلامت کانادا دارد. این قبیل سفر ها بمنظور انجام زایمان در برخی از بیمارستان های کبک، بریتیش کلمبیا و انتاریو متمرکز شده است

در بیمارستان ریچموند در بریتیش کلمبیا تقریبا یک چهارم زایمان ها مربوط به اشخاصی است که هیچ گونه اقامت دائمی یا موقت در کانادا نداشته و در واقع ویزیتور هستند

مطابق داده های منتشر شده 1300 نوزاد از بین 2206 نوزادی که از سال 2014 تاکنون بیمارستان ریچموند هیل متولد شده اند، از والدینی که هیچیک مقیم یا تبعه کانادا نمی باشند متولد شده اند. اغلب این کودکان بمحض دریافت تابعیت و پاسپورت کانادایی، خاک کانادا را ترک می کنند

این وضعیت بر نظام سلامت کانادا آثار مالی فراوان داشته است

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}