سیاست های جدید اداره مهاجرت کانادا در خصوص درخواست مجوز کار بعد از فراغت از تحصیل از طریق مراجعه به مرز زمینی کانادا (flag-poling)

سیاست های جدید اداره  مهاجرت کانادا در خصوص درخواست مجوز کار بعد از فراغت از تحصیل از طریق مراجعه به مرز زمینی کانادا (flag-poling)اخیرا اداره مهاجرت کانادا بسته سیاستی جدیدی در خصوص مراجعه به مرز زمینی کانادا (flag-poling) بمنظور درخواست مجوز کار بعد از فراغت از تحصیل منتشر کرده است. مطابق این بسته سیاستی ، دانشجویان خارجی که در کانادا فارغ التحصیل می شوند برای دریافت اجازه کار بعد از تحصیل حق ندارند به مرز زمینی مراجعه کنند. مدت زمان لازم برای رسیدگی به درخواست اجازه کار که به صورت آنلاین تقدیم شده باشد معمولا بین سه تا شش ماه است. اغلب درخواست کنندگان به منظور تسریع در گرفتن اجازه کار ترجیح می دهند که به مرز زمینی مراجعه نمایند تا بتوانند یک روزه اجازه کار خود را دریافت نمایند.  در بسته سیاستی جدید، چنین اقدامی صریحا ممنوع اعلام شده است.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}