هزینه حق الوکاله خدمات سازمان مهاجرتی منصوری

قیمت های ارائه شده جهت پرونده های روتین می باشند و در صورتیکه پروند هایی با شرایط استثنایی وجود داشته باشند قیمت حق الوکاله این سازمان متفاوت خواهد بود و اختلاف قیمت یاد شده، پیش از ازسال قرارداد، به استحضار موکلین محترم خواهد رسید.

 

قرارداد اکسپرس انتری

مبلغ حق الوکاله 5000 دلار کانادا

مبلغ 1000 دلار غیر قابل استرداد جهت ثبت پرونده اکسپرس انتری در وب سایت اداره مهاجرت

مبلغ 4000 دلار پس از دریافت دعوتنامه جهت درخواست اقامت دائم

درخواست برای همسر مبلغ 2000 دلار کانادا و برای هر یک از فرزندان مبلغ 1000 دلار کانادا اضافه میگردد.

قرارداد اسپانسر شیپ همسر

مبلغ حق الوکاله 5000 دلار کانادا

در صورت درخواست برای فرزند شخص اسپانسر شده مبلغ 2000 دلار کانادا به مبلغ اضافه میگردد

قرارداد خود اشتغالی

مبلغ حق الوکاله 20000 دلار کانادا

جهت تمامی اعضای خانواده

قرارداد جاب آفر استانی برای کارمندان

مبلغ حق الوکاله 10000 دلار کانادا جهت بررسی پرونده و در اختیار گذاردن چک لیست و مشاوره با موکل، یاز کردن پروفایل اکسپرس انتری و ارسال پرونده درخواست پی آر به اداره مهاجرت کانادا پس از دریافت دعوتنامه از دفتر استان، همراهی و نمایندگی موکل تا انتهای پرونده اقامت دائم کانادا.

جهت همسر مبلغ 2000 دلار کانادا و جهت هر یک از فرزندان مبلغ 1000 دلار کانادا اضافه میگردد.

قرارداد جاب آفر از سرویس کانادا جهت شرکت هایی که متقاضی استخدام کارمند می باشند

مبلغ حق الوکاله 5000 دلار کانادا

قرارداد درخواست تجدید نظر بر پرونده های مهاجرتی

مبلغ حق الوکاله 8000 دلار کانادا

قرارداد درخواست سیتیزن شیپ کانادا

مبلغ حق الوکاله 2000 دلار کانادا برای هر یک از اعضای خانواده

قرارداد کارآفرینی

مبلغ حق الوکاله:

35000 دلار تا دریافت موافقت استان با پرونده و دریافت اجازه کار کانادا

10000 دلار جهت اقدام برای اقامت دائم کانادا و ارسال گزارش نهایی به دفتر استان

قرارداد تاسیس شرکت و درخواست اجازه کار کانادا

مبلغ حق الوکاله 35000 دلار کانادا به شرح ذیل:

مبلغ 15000 دلار کانادا تا آماده شدن طرح توجیهی و اقدام برای اجازه کار کانادا

مبلغ 20000 دلار پس از دریافت اجازه کار کانادا

قرارداد استارت آپ

مبلغ حق الوکاله 45000 دلار کانادا به شرح ذیل:

مبلغ 10000 دلار کانادا شامل مشاوره و راهنمایی و همراهی با موکل در طول دوره اولیه تا امضای قرارداد با انکوباتور و دریافت اعلام آمادگی انکوباتور می باشد.

مبلغ 35000 دلار کانادا پس از اعلام آمادگی انکوباتور برای دریافت نامه موافقت از انکوباتور و ارسال پرونده درخواست اجازه کار و بلافاصله ارسال پرونده جهت اقامت دائم به اداره مهاجرت کانادا و یک بار مراجعه به دادگاه فدرال جهت شکایت از اداره مهاجرت در صورت مردودی پرونده

قرارداد تبدیل ویزای توریستی به تحصیلی از درون خاک کانادا

مبلغ حق الوکاله 5000 دلار کانادا

مبلغ 2000 دلار در صورت درخواست موکل برای اجازه کار همزمان همسر اضافه میگردد.

قرارداد تمدید اقامت ویزیتوری از درون خاک کانادا

مبلغ حق الوکاله 500 دلار کانادا به ازای هر درخواست کننده

قرارداد درخواست پذیرش و ویزای تحصیلی از خارج از خاک کانادا

مبلغ حق الوکاله 3000 دلار کانادا (تنها برای متقاضیان واجد شرایط)

مبلغ 2000 دلار در صورت درخواست موکل برای اجازه کار همزمان همسر اضافه میگردد.

قرارداد درخواست ویزای ویزیتوری کانادا

مبلغ حق الوکاله 1000 دلار کانادا برای هر درخواست کننده

مبلغ حق الوکاله برای کودکان زیر 14 سال 500 دلار کانادا برای هر کودک

 

قرارداد اجازه موقت اقامت

مبلغ حق الوکاله 8000 دلار کانادا

در شرایط بحرانی که فرد متقاضی اجازه ورود به کانادا را ندارد و یا موظف به ترک خاک کانادا می باشد.

قرارداد اقامت دائم کانادا از روش های بشر دوستانه

مبلغ حق الوکاله 15000 دلار کانادا

 

جلسه دفاع از بازداشت و جلوگیری از اخراج متقاضی از خاک کانادا

مبلغ حق الوکاله از 3000 تا 8000 دلار کانادا بسته به شرایط پرونده

 

 تهیه و تنظیم پاسخ به نامه عادلانه که از سوی دوایر دولتی کانادا پیش از ارسال نامه مردودی دریافت میشود

مبلغ حق الوکاله از 2000 تا 5000 دلار کانادا بسته به شرایط پرونده

نامه لایحه پاسخ به نامه افسر در شرایطی که متقاضی موکل این سازمان نبوده باشد و پرونده در شرف مردودی می باشد.

هزینه ای برنامه جدید برای فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات تحصیلی کانادایی و اشخاصی که سابقه کار کانادایی دارند.
مبلغ 4000 هزار دلار
هزینه همراه 1000

ریز پرونده:

درخواست و دریافت ریز پرونده های قبلی و مشاوره در مورد پرونده های مردود شده قبلی

موارد دیگر:

گواهی امضا، تجدید قسم نامه، برابری اصل مدارک برای موکلین این سازمان به صورت رایگان انجام میشود

فهرست