کانادا در ماه اکتبر ۳۱,۲۴۵ مهاجر جدید پذیرفته است

کانادا در ماه اکتبر ۳۱,۲۴۵ مهاجر جدید پذیرفته است

مطابق آمار رسمی منتشر شده از سوی اداره مهاجرت کانادا در ماه اکتبر کانادا به ۳۱,۲۴۵ مهاجر جدید پذیرفته است. در میان این مهاجران ۱۱,۸۱۵ نفر از طریق نیروی کار ماهر، و ۶۵۷۰ نفر از طریق برنامه های نامزدی استانی، ۳۰۵ نفر از طریق روش های بیزینسی از جمله کارآفرینی، ۵,۵۶۰ نفز از طریق برنامه اسپانسرشیپ همسر، و ۳۳۵ نفر از طریق اسپانسرشیپ فرزندان و ۴,۴۳۰ نفر از طریق پناهندگی پذیرش نهایی شدند. از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا پایان ماه اکتبر کانادا ۲۹۵,۲۰۵ مهاجرد جدید پذیرش کرده است

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}