دستور اخراج از کانادا- درخواست تجدید نظر

وقتی یک مقیم دائم و یا شهروند خارجی Inadmissibleبه شمار بیاید، یک افسر CIC و یا CBSA  گزارشی مبنی بر Inadmissible بودن وی تهیه می‌کند. سرانجام آن فرد برگه‌ی دستور اخراج از کشور را دریافت می‌کند و می‌بایستی که در تاریخ یاد شده به مرز مذکور جهت خروج از کشور مراجعه کند.

دستور اخراج از کانادا سه نوع دارد:

  • دستور سفر: ایننوع از اخراج، فرد را ازکشور اخراج می‌کند ولی لزوماٌ به این معنی نیست که او دیگر نمی‌تواند به کشور باز گردد.
  • دستور خروج: این نوع فرد مورد نظر را از درخواست برای بازگشت به کشور به مدت یک سال باز می‌دارد.( در صورت ارائه اطلاعات ناقص و دروغین 2 سال)
  • دستور اخراج: بد ترین نوع دستور اخراج از کانادا می‌باشد که در این صورت فرد از بازگشت به کانادا برای تمام عمر منع می‌شود.

در بعضی از موارد، افسر تشخیص می‌دهد که فردی که دستور اخراج از کانادا را دریافت کرده است میبایستی که در بازداشت بسر ببرد که عموماٌ به خطری که آن فرد برای اجتماع دارد ویا احتمال متواری شدن وی بستگی دارد.

در شرایط بازداشت، فرد شانس این را دارد که در خصوص این امربا یک متخصص مشورت کند که او را به صورت دائم و یا موقت از بازداشت رها کند. اگر شما و یا از نزدیکان شما در بازداشت اداره مهاجرت هستند همین حالا با ما تماس بگیرید. به عنوان یک عضو RCIC جناب آقای منصوری فردی شناخته شده توسط اداره مهاجرت هستند که می‌توانند از شما در مقابل هر ارگانی دفاع کنند.

اگر شما دستور اخراج از کانادا را دریافت کرده اید، هین حالا با ما تماس بگیرید. در نظر داشته باشید که زمان شما برای درخواست تجدید نظر کوتاه است. به عنوان یک عضو RCIC جناب آقای منصوری فرد شناخته شده توسط اداره مهاجرت می‌باشند که می‌توانند از شما در پروسه تجدید نظر دفاع کنند. به این سبب که دستور اخراج تا زمان اعلام حکم  تجدید نظر متوقف می‌شود، این شرایط بسیار حساس و سرنوشت ساز است، پس هم اکنون با ما تماس بگیرید.

هم اکنون فرم ارزیابی را پرکرده یا با ما تماس بگیرید. شاید شما یکی از واجدین شرایط برای اقامت دائم و یا دریافت شهروندی کانادا باشید

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}