برنامه کارآفرینی استان انتاریو

روش های کارآفرینی  در واقع برنامه های مهاجرتی استانی است که نهایتا و در صورت موفقیت در همه مراحل، منتهی به اخذ اقامت دائمی کانادا می شوند. برای اقدام در چارچوب این برنامه مهاجرتی اصولا رعایت موارد زیر لازم است:

دارا بودن سرمایه کافی که میزان آن بسته به استان و روش مورد نظر متفاوت است؛

دارا بودن سوابق و تجارب مدیریتی یا مالکیت بیزینس یا هر دو که بسته به استان مورد نظر میزان نوع آن متفاوت است؛

موفقیت در مرحله استانی

تعهد به سکونت و راه اندازی کسب و کار (استخدام افراد دارای اقامت دائم یا شهروندی کانادا) در استان مورد نظر

 به جز کبک که معمولا برنامه های مهاجرتی خاص خود را اعمال می کند و از حوزه خدمات قابل ارائه از سوی این سازمان بیرون است، این روش مهاجرتی معمولا به دو صورت برگزار می شود:

صورت نخست: استان هایی که شرایط متقاضی را بررسی می کنند و بعد از احراز شرایط، داوطلب را برای اخذ اقامت دائمی به دولت فدرال معرفی می کنند و داوطلب بعد از دریافت اقامت دائمی وارد کانادا می شود تا اقدام به سرمایه گذاری کند.

صورت دوم: استان هایی که شرایط متقاضی را بررسی می کنند و بعد از احراز شرایط، داوطلب را برای اخذ ویزای کار به دولت فدرال معرفی می کنند و داوطلب بعد از دریافت ویزای کار وارد کانادا می شود تا اقدام به سرمایه گذاری کند.در صورت راه اندازی بیزینس در بازه زمانی مقرر، داوطلب با معرفی نامه ای که از استان دریافت می کند به دولت فدرال مراجعه کرده که اقامت دائمی خود را دریافت می کند.

ظاهر امر نشان می دهد که صورت نخست مطلوبیت بیشتری دارد زیرا داوطلب در اولین گام با اخذ اقامت دائم وارد کانادا می شود در حالیکه در صورت دوم داوطلب ابتدا فقط ویزای کار دریافت می کند و سپس اقامت دائم اخذ می کند. با این حال باید گفت که بر اساس بازخوردهای مکرری که از داوطلبان این روشها گرفته شده است روش دوم مطلوبیت بیشتری دارد زیرا:

اولا: در هر دو روش معمولا به دست آوردن اقامت دائمی بصورت تقریبی یک اندازه زمان می برد با این تفاوت که در روش دوم مدتها قبل از دریافت اقامت دائم، داوطلب و خانواده وی اقامت موقت و اجازه کار و زندگی و کسب درآمد در کانادا را به دست آورده اند و زمانی که اقامت دائم اخذ می کنند عملا خانواده و بیزینس مورد نظر در کانادا به ثبات نسبی رسیده است.  به عبارت دیگر دریافت اجازه کار عملا امتیازی اضافی است که مدتها قبل از دریافت اقامت دائم به شما داده می شود.

ثانیا: اصولا در روش هایی که از صورت نخست پیروی می کنند مبلغی بین یکصد هزار تا دویست هزار دلار به عنوان تضمین راه اندازی کسب و کار یا اقامت در استان مقصد از متقاضی دریافت می شود و اگر داوطلب بعد از دریافت اقامت دائم نخواهد یا نتواند در استان سکونت کرده یا بیزینس خود را راه اندازی کند، اصولا این مبلغ ضبط می شود.ضمن اینکه در این موارد عملا به نقدینگی دوبرابری نیاز است و مبلغی برای راه اندازی کسب و کار و مبلغ دیگر برای تامین ودیعه لازم است. این روش معمولا در استان هایی رواج دارد که متقاضیان بعد از دریافت اقامت دائمی کانادا، استان مزبور را ترک می کنند و لذا اخذ و ضبط ودیعه یک نوع اقدام تنبیهی برای این قبیل اشخاص محسوب می شود. در روش دوم ودیعه ای از متقاضی دریافت نمی شود و مبلغ سرمایه گذاری نیز نزد خود داوطلب باقی می ماند تا نسبت به راه اندازی بیزینس خود اقدام کند.

ثالثا: در صورت دوم، بعد از دریافت اقامت دائمی کانادا، اصولا مدت زمانی که داوطلب با اجازه کار در کانادا حضور داشته است (تا سقف 365 روز از 730 روز حضور در کانادا)به عنوان مدت زمان قابل قبول برای دریافت شهروندی کانادا محسوب می شود. لذا در روش دوم معمولا دریافت شهروندی کانادا زودتر حاصل می شود.

برنامه کارآفرینی استان انتاریو

شرایط کلی لازم برای این روش مهاجرتی به شرح زیر است:

 

تورنتو بزرگ

(توجه:مشاغل حوزه ICT در همه استان تابع مقررات حومه تورنتو است حتی اگر در   تورنتو بزرگ واقع شود)

حومه تورنتو
تجربه مالکیت یا مدیریت بیزینس (فقط یکی از این دو قابل انتخاب و استناد است) حداقل دو سال تمام وقت در پنج سال اخیرحداقل دو سال تمام وقت در پنج سال اخیر
سفر اکتشافی )در 12 ماه منتهی به EOI باشد)در صورت خرید بیزنس موجود نامه منطقه ای الزامی استدر صورت خرید بیزنس موجود نامه منطقه ای الزامی است
حداقل میزان دارایی800هزار دلار (دارایی بیش از دو و نیم میلیون دلار، سقف امتیاز را خواهد داشت)400هزار دلار (دارایی بیش از یک میلیون دلار، سقف امتیاز را خواهد داشت)
حداقل میزان سرمایه گذاری600هزار دلار200هزار دلار
حداقل شغل ایجاد شده برای کانادایی ها 2شغل1 شغل
تسلط به زبان انگلیسیمدرک زبان بعد از راه اندازی بیزینس و در زمان اقدام برای نامزدی  ارائه شود. CLB4 لازم است.مدرک زبان بعد از راه اندازی بیزینس و در زمان اقدام برای نامزدی  ارائه شود. CLB4 لازم است.
مدرک تحصیلیالزامی نیست ولی تحصیلات بعد از دیپلم امتیاز اضافی دارد.الزامی نیست ولی تحصیلات بعد از دیپلم امتیاز اضافی دارد.
نوع بیزینس واجد شرایطاستارت آپ و بیزینس موجوداستارت آپ و بیزینس موجود
در صورت خرید بیزینس موجود

1-    60 ماه مالکیت مالک قبلی

2-    انتقال مالکیت صددرصدی

3-    نگهداری شغل های موجود و ایجاد 2 شغل  جدید

4-    طرح توسعه الزامی است

1-    60 ماه مالکیت مالک قبلی

2-    انتقال مالکیت صددرصدی

3-    نگهداری شغل های موجود و ایجاد 1شغل  جدید

4-    طرح توسعه الزامی است

درصد مالکیت مجاز در صورت شراکت   (هر شریک باید شرایط مهاجرتی خود را مستقلا دارا باشد)حداقل یک سومحداقل یک سوم
دوره اعتبار ویزای کار(برای راه اندازی)18-20 ماه از تاریخ ورود با ویزای کار18-20 ماه از تاریخ ورود با ویزای کار
مدیریت مداوم روزانه توسط سرمایه گذارالزامی است.الزامی است.
حضور فیزیکی در استان در زمان راه اندازی  تا تایید استان(حداکثر 20 ماه)75درصد مدت75درصد مدت

 

 

 

جدول امتیاز دهی:

Scoring SectionsPoints
Human Capital Factors80
Investment Factors46
Business Concept74
Total Points Available200

 

 

 

 

 

 

دارا بودن تجربه کاری خاص یا مرتبط شرط اقدام در این روش مهاجرتی نمی باشد ولیکن تا سقف سه سال تجربه، امتیاز اضافی دارد.

در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری در صادرات (انجام صادرات حداقل به میزان بیست درصد کل محصولات یا خدمات سالانه در بیزینس قبلی در دو سال متوالی منتهی بهEOI)؛ پیش بینی شده است!

در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری با بیست درصد رشد سالانه در بیزینس قبلی (در دو سال متوالی منتهی بهEOI  )؛ پیش بینی شده است! این امتیاز مختص مالک بیزینس و یا مدیر ارشدی می باشد که هرچند مالک بیزینس نیست لیکن گواهی از کارفرمی قبلی ارائه کند که نقش نشان دهد وی مستقیما در این رشد بیزینس داشته است.

در این روش امتیازات اضافی برای تجربه کاری یکسان یا مرتبط در بیزینس قبلی (در پنج سال متوالی منتهی بهEOI )؛ پیش بینی شده است! برای تجربه یکسان سه رقم اول NAICS یکسان باشد.

در این روش، تحصیلات متقاضی در رشته زبان انگلیسی یا سایر زبانها، مدرک تحصیلی معتبر محسوب نمی شود.

ارزشیابی مدرک تحصیلی از سوی موسسات مورد تایید ضروری است. در زمان اقدام برای ECA باید به مرجع مزبور اجازه ارسال مستقیم نتیجه ارزشیابی به OINP داده شود والّا معتبر نمی باشد.

متقاضی باید بین تجربه مدیریت یا سابقه مالکیت بیزینس یکی را برای دریافت امتیاز انتخاب کند(هر کدام که امتیاز بالاتری به وی می دهد).

سفر اکتشافی فقط برای خرید بیزینس موجود الزامی است  و باید در 12 ماه منتهی به EOI انجام شده باشد.

مدرک زبان سی ال بی 4 لازم است و باید بعد از راه اندازی بزینس و در زمان اقدام برای نامزدی ارائه شود.

مشاغل حوزه ICT حتی اگر در شهر تورنتو باشند از شرایط سهل تر ، که برای اطراف تورنتو مقرر شده است برخوردارند.

در صورتی که شخص متقاضی ITA دریافت کند، سرمایه گذاری که در یکسال منتهی به تاریخ ITA انجام داده است و در چارچوب بیزینس پلان می گنجد قابل قبول خواهد بود.

بیزینس کانسپت 74 امتیاز دارد که کسب حداقل 34 امتیاز الزامی است.

امتیاز محل بیزینس(0 امتیاز برای شهرهای بالای 175 هزار نفر- 5 امتیاز شهرهای بین صدهزار تا 175هزار و 10 امتیاز برای شهرهای کمتر از صدهزار نفر)

ایجاد شغل باید در بیست ماه اول راه اندازی بیزینس باشد و در ده ماه منتهی به گزارش نهایی مستمرا اشخاص در استخدام بوده باشند.

دستمزد پیش بینی شده برای هر شغل باید کمتر از median wage مندرج در سایت JOB BANK برای همان منطقه جغرافیایی خاص نباشد.

سقف امتیاز ایجاد شغل، برای پنج شغل می باشد و بیش از آن امتیاز اضافی ندارد. در صورت ایجاد حداقل یک شغل B یا A یا 0 امتیاز اضافی منظور خواهد شد.

اپلیکیشن فی 3500 دلار است. EOI هزینه ندارد.

در صورت خرید بیزینس موجود، لازم است مالکیت بیزینس در پنج سال قبل از خرید بیزینس بدون تغییر بوده باشد.

لینک مربوط به فایل ویدئویی توضیحات جناب آقای منصوری در خصوص این روش مهاجرتی(لطفا روی لینک زیر کلیک کنید)

مراحل و اقدامات اصلی و برآورد تقریبی زمانی در روش کارآفرینی انتاریو به شرح زیر است: 

1-      انعقاد قرارداد

2-      آماده سازی اسناد ، تدوین بیزینس پلان و بیزینس کانسپت انجام سفر اکتشافی (حدودا دو ماه بسته به همکاری موکل)

3-      سابمیت اولیه EOI بیزینس کانسپت و درخواست اولیه

4-      ورود به POOL OF CANDIDATES

5-      دریافت ITA (بسته به امتیاز تخصیص یافته حداقل یکماه)

6-      آماده سازی اسناد قابل سابمیت و ارزشیابی دارایی داوطلب (حداکثر چهار ماه)

7-      بررسی توسط اداره ONIP برای دعوت به مصاحبه (تقریبا چهار ماه)

8-      برگزاری مصاحبه و قبولی در مصاحبه (تقریبا یک تا دو ماه)

9-  ارائه نتیجه آزمون زبان

10-  انعقاد قرارداد با ONIP

11- دریافت نامه پذیرش از اداره ONIP

12-   اقدام برای اخذ ویزای کار با اعتبار دو ساله (تقریبا دو ماه بسته به صف متقاضیان)

13-  ورود به کانادا و اعلام به اداره ONIP (ظرف حداکثر یکسال از تاریخ دریافت نامه قبولی استان)

14-  ارائه گزارش ورود (ظرف 60 روز از تاریخ ورود با ویزای کار)

15-  افتتاح حساب و وارد کردن حساب سرمایه(بدو ورود با ویزای کار)

16-  راه اندازی بیزینس و اداره آن و اخذتایید نهایی استان (ثبت بیزینس،اجاره محل، استخدام پرسنل، خرید تجهیزات و ماشین آلات و…) ارائه گزارش های ادواری و نهایی مبنی بر تایید اجرای بیزینس پلان (مجموع مدت برای این بند 18 تا بیست ماه است)

17-  مصاحبه نهایی با ONIP

18-  دریافت نامه نامزدی استانی

19-  اقدام برای اخذ اقامت دائم (تقریبا یک سال تا یک سال و نیم)

20- بعد از اخذ اقامت دائم، برای اهداف آماری بیزینس به مدت 36 ماه از سوی دولت استانی پایش می شود.

برنامه کارآفرینی استان انتاریو


div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}