پیشنهاد می‌کنیم تا سوالات تخصصی خود را که تعیین کننده آینده شما و خانواده‌تان است، در این جلسه مشاوره مطرح نمایید.
در نظر داشته باشید که راهنمایی در خصوص مهاجرت به کانادا مستلزم مشاوره تخصصی و قانونی می‌باشد.
لذا در راستای ارائه اطلاعات دقیق و بررسی شرایط فردی، این جلسه مشاوره بسیار تعیین کننده است.

با احترام
سازمان مهاجرتی منصوری

فهرست