بیشترین تعداد صدور دعوت نامه استانی بریتیش کلمبیا در سال 2020

در تاریخ 7 آگوست 2020 دولت بریتیش کلمبیا دور جدیدی از صدور دعوت نامه استانی برای روش های مبتنی بر مهارت نیروی انسانی (روش های غیر از کارآفرینی) را برگزار کرد. در این دور تعداد 437 دعوت نامه استانی صادر شد که در سال 2020 بیشترین تعداد صدور دعوت نامه در یک نوبت بود. واجدین شرایط می توانند از طریق برای دریافت نامزدی استانی و سپس اقامت دائمی کانادا اقدام کنند

در این برنامه مهاجرتی هنوز هم تعداد 31 ناک شغلی به دلیل شیوع کرونا بسته است. این ناک ها عبارتند از

0621, 0631, 0632, 0651, 3236, 6211, 6311, 6313, 6321, 6322, 6341, 6421, 6511, 6512, 6513, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6531, 6532, 6533, 6562, 6564, 6611, 6621, 6711, 6721, 6722, and 6731

در این برنامه مهاجرتی از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعا 5,137 داوطلب دعوت نامه دریافت کرده اند

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}