بازرس کل استان بریتیش کلمبیا گزارش مربوط به برنامه مهاجرتی نامزدی این استان را منتشر کرد

بازرس کل استان بریتیش کلمبیا گزارش مربوط به برنامه مهاجرتی نامزدی این استان را منتشر کرد

 

 

 

 

 

 

 

بازرس کل استان بریتیش کلمبیا گزارش مربوط به برنامه مهاجرتی نامزدی این استان را منتشر کرد

در تاریخ 4 جون 2020 بازرس کل استان بریتیش کلمبیا گزارش جدیدی در خصوص برنامه مهاجرتی نامزدی این استان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش برنامه مهاجرتی مزبور به صورت موفقت آمیز خلاء های بازارکار استان را پر کرده است ولی نیاز به تدابیری دارد که بتواند از وقوع تقلب در این حوزه جلوگیری کند. هرچند تدابیری برای جلوگیری از وقوع تقلب بموقع اجرا گذاشته شده است ولی هیچگونه ارزیابی ریسکی در خصوص این تدابیر انجام نشده است و حتی دولت استان این تدابیر را به صورت منظم پایش ننموده است. همچنین در این تدابیر اتخاذ شده نیز خلاء هایی مشاهده شده است. دولت استانی تاکنون در خصوص علائم نشانگر فرایندهای پرخطر تدوین ننموده است. از سال 2015 تا 2018 32هزار داوطلب از طریق این برنامه مهاجرتی به استان بریتیش کلمبیا مهاجرت نموده اند

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}