برنامه نامزدی مناطق شهری کانادا

برنامه نامزدی مناطق شهری کانادا

 

 

 

 

 

 

در آینده نزدیک قرار است اداره مهاجرت کانادا با استفاده از تجارب حاصل از برنامه آزمایشی مناطق دور دست، برنامه مهاجرتی نامزدی مناطق شهری یا همان ام ان پی را تسریع و راه اندازی کند. وزیر مهاجرت کانادا وعده داد که با این برنامه جدید دست کم سالانه 5000 مهاجر جدید برای اخذ اقامت دائمی کانادا پذیرش شوند. البته انتخاب شهرهای مشمول این برنامه مهاجرتی بر عهده اداره مهاجرت فدرال کانادا می باشد.  در این برنامه مهاجرتی امکان اشتغال داوطلبان در مناطق شهری مورد نظر یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار خواهد بود

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}