نرخ پایین زاد و ولد در کانادا؛ مهاجرت تنها راه جبران کمبود جمعیت کانادا

نرخ پایین زاد و ولد در کانادا؛ مهاجرت تنها راه جبران کمبود جمعیت کانادا

بر اساس این پژوهش جمعیت کانادا تا سال 2078 میلادی به 45.2 میلیون نفر خواهد رسید ولی در سال 2100 میلادی به 44.1 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. مطابق یافته های این مقاله، در 80 سال پیش رو، کانادا مقصد اصلی مهاجرت باقی خواهد ماند و مهاجرت به کانادا منبع اصلی تامین نیروی انسانی کانادا خواهد بود زیرا نرخ باروری در کانادا جوابگوی نیاز این کشور به نیروی انسانی لازم برای رشد اقتصادی نمی باشد. به این ترتیب کانادا می تواند با کمک مهاجران، تا پایان قرن حاضر نیز جزء ده اقتصاد برتر جهان باقی بماند

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}