LMIA

LMIA

View this post on Instagram A post shared by سازمان مهاجرتی منصوری (@mansouri_immigration) on Feb 11, 2020 at 11:19am PST

استارت آپ

استارت آپ

  View this post on Instagram   A post shared by سازمان مهاجرتی منصوری (@mansouri_immigration) on Jun 10, 2020 at 3:10pm PDT خدمتی جدید و خاص از سازمان مهاجرتی منصوری

استان نیوبرانزویک

استان نیوبرانزویک

استان نیوبرانزویک   View this post on Instagram   A post shared by سازمان مهاجرتی منصوری (@mansouri_immigration) on Jan 6, 2020 at 2:34pm PST   جزئیات برنامه مهاجرتی جدید کار

خود اشتغالی

خود اشتغالی

خود اشتغالی روش خوداشتغالی، یک برنامه مهاجرتی فدرال برای اخذ اقامت دائمی کانادا می باشد و به دو زیر شاخه تقسیم می شود: الف- روش خوداشتغالی هنرمندان و ورزشکاران(در این

ثبت شرکت (بیزینس کوچک)

ثبت شرکت (بیزینس کوچک)

View this post on Instagram A post shared by سازمان مهاجرتی منصوری (@mansouri_immigration) on Oct 8, 2019 at 12:39pm PDT     این روش مهاجرتی برای آن دسته از متقاضیان