تحصیل در دانشگاه های کانادا

تحصیل در دانشگاه های کانادا

سازمان مهاجرتی منصوری با افتخار خدمات اقدام برای دریافت پذیرش از موسسات آموزشی به همراه ویزای تحصیلی و استادی پرمیت را به صورت رایگان و بدون دریافت هزینه  حق الوکاله به

شهروندی

شهروندی

شهروندی افرادی که اقامت دائم کانادا را دارند زمانی می توانند برای دریافت شهروندی اقدام کنند که در بازه ی زمانی پنج سال پیش از اقدام مدت سه سال را

دادرسیهای مهاجرتی

دادرسیهای مهاجرتی

دادرسیهای مهاجرتی در برخی موارد متقاضیان در روندهای مهاجرتی کانادا با مسایلی مواجه می شوند که نیاز دارند یک مشاور رسمی مهاجرت٬ وکالت آنها را در دادگاه های مهاجرتی به

پرونده های بشر دوستانه

پرونده های بشر دوستانه

پرونده های بشر دوستانه افرادی که بصورت معمول واجد شرایط دریافت اقامت کانادا نیستند ممکن است در شرایط خاص امکان اقدام از طریق روشهای بشردوستانه را داشته باشند. این روش

Application fee

Application fee

برای آگاهی از نرح روز به لینک زیر مراجعه نمایید سازمان مهاجرتی منصوری هیچ گونه شراکتی با صرافی حافظ ندارد هرچند صرافی حافظ، صرافی مورد وثوق این سازمان می باشد

ثبت شرکت

ثبت شرکت

  مهاجرت به کانادا از طریق ثبت شرکت قابل توجه علاقمند به مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت: سازمان مهاجرتی منصوری افتخار دارد برای آن دسته

Welcome to our Privacy Policy

Welcome to our Privacy Policy

Welcome to our Privacy Policy — Your privacy is critically important to us. Mansouri Canadian Immigration is located at: Mansouri Canadian Immigration 1300-1500 British Columbia, Canada 6044685747 It is Mansouri