شرکت در کنفرانس مهاجرت کارآفرینان و سرمایه گذاران

برای پیوستن به کنفرانس ما، لطفا روی لینک کلیک کنید و دستورالعمل زیر را دنبال کنید.

اگر Microsoft Teams را روی رایانه خود نصب نکرده اید. روی Watch on the web instead کلیک کنید و رویداد را در مرورگر خود تماشا کنید.

در اینجا می توانید وارد شوید یا می توانید روی join Anynymously کلیک کنید و به رویداد بپیوندید.

فهرست