هر موکلی حق دارد که با کمال احترام و منزلت خدمات دریافت نماید. موکلین این سازمان همواره باید امکان دسترسی سریع به تیم وکالتی خود و نیز آخرین وضعیت پرونده خود را داشته باشند. ما و همکاران مان باور داریم که ما به موکلین خود لطف نمی کنیم بلکه موکلین هستند که ما را مفتخر نموده اند که در خدمت ایشان باشیم.جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمائید


info@Mansouri-Immigration.com

Phone Number: +1 604 468 5747

Fax Number: +1 778 627 2843

1177 West Hastings Street
Unit 1220
Vancouver, BC Canada V6E 2K3

شماره های تماس از طریق واتس آپ

۹ شب به بعد به زمان ایران از دوشنبه تا جمعه

Toronto Office: 100 King Street West, Suite 5600, Toronto, Ontario M5X 1C9

ارائه دهنده خدمات مهاجرت و شهروندی کانادا

info@Mansouri-Immigration.com

Phone: +1 (604) 468- 5747

WhatsApp: +1 (778) 512- 3217-9

فهرست