آثار مهاجرتی کرونا

آثار مهاجرتی کرونا

آثار مهاجرتی کرونا

 روش های اقتصادی (از جمله روش های استانی و روش اکسپری اینتری) متوقف نمی شوند لیکن رسیدگی به این قبیل درخواست ها ممکن است کمی طولانی تر باشد

 چه کسانی هنوز مجاز به ورود به خاک کانادا می باشند

شهروندان کانادا

دارندگان اقامت دائمی

بستگان درجه یک شهروندان و کانادا و دارندگان اقامت دائم کانادا

داوطلبان اقامت دائمی کانادا که درخواست ایشان قبل از 18 مارچ 2020 قبول شده است ولی هنوز وارد کانادا نشده اند

کارگران خارجی که ویزای کار دارند

دانشجویان خارجی که اجازه تحصیل معتبر در دست دارند یا درخواست اجازه تحصیل ایشان قبل از 18 مارچ 2020 قبول شده است

مسافرانی که به صورت ترانزیت وارد فرودگاه های کانادا می شوند

 دانشجویان خارجی

اشخاصی که اجازه تحصیل ایشان قبل از 18 مارچ 2020 صادر شده است می توانند وارد خاک کانادا شوند

اگر کمتر از نصف دوره آموزشی حضوری به دلیل کرونا به دوره آنلاین تبدیل شده باشد، این امر مانع استحقاق دانشجو برای دریافت اجازه کار بعد از فراغت از تحصیل نمی باشد

 سوار شدن به هواپیما و ورود به کانادا

در تمام موارد، اشخاصی که وارد کانادا می شوند باید برنامه خود برای قرنطینه خانگی به مدت 14 روز را اعلام و رعایت کنند

اشخاصی که دارای علائم کرونا باشند ممکن است از سوار شدن ایشان به هواپیما ممانعت شود حتی اگر مشمول ممنوعیت سفر به شرح فوق نباشند

 پناهندگی

فرایند پذیرش متقاضیان جدید پناهندگی موقتا متوقف شده است

کلیه مصاحبه های حضوری پناهندگی متوقف شده است

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}