کانادا احتمالا به جذب مهاجرین بیشتری بعد از کرونا احتیاج داشته باشد

کانادا احتمالا به جذب مهاجرین بیشتری بعد از کرونا احتیاج داشته باشد

آمار ها نشان می دهد که رشد اقتصادی کانادا منوط به جذب مهاجران جدید است و رشد اقتصادی کانادا بدون حضور مهاجران و کارگران ماهر به مشکل رو برو خواهد شد. به همین دلیل و بعد از ختم بحران کرونا این کشور احتمالا به کارگران بیشتری نیاز پیدا خواهد کرد. هم چنان بحران کرونا باعث تاخیر در رسیدگی به پرونده های مهاجرتی شده و این مسئله دولت کانادا را از رسیدن به اهداف تدوین شده این کشور در جذب مهاجران در سال 2020 بازمانده است

قابل یاد آوریست که حدود 9 میلیون کانادایی در 8 تا 10 سال آینده باز نشسته خواهند شد و دولت کانادا میبایست این خلا را با جذب نیروی کار جدید و از طریق برنامه های مهاجرتی پر نماید تا بازار کار این کشور دچار بحران نگردد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}