بررسی پرونده های مهاجرتی احتمالا با تاخیر بیشتری مواجه گردند

بررسی پرونده های مهاجرتی احتمالا با تاخیر بیشتری مواجه گردند

وب سایت اداره مهاجرت و شهروندی کانادا از تاخیر در رسیدگی به پرونده های مهاجرتی در این کشور خبرداد

بخاطر همه گیری ویروس کرونا و تاخیری که در رسیدگی به پرونده های متقاضیان مهاجرت به کانادا بوجود آمده، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا با حجم وسیعی

از پرونده های مهاجرتی روبرو است که میبایست بررسی گردند. به گفته یکی از سخنگویان اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، درشرایط فعلی تمرکز بیشتر

این اداره روی پرونده های اقامت دائم کانادا بوده و حق اولویت بررسی نیز به کانادایی که قصد برگشت به کشور را دارند و هم چنان گروه های آسیب پذیر و

کسانی که در بخش های خدمات اساسی و ضروری مشغول به کارند داده می شود

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}