متقاضیان اقامت دائمی کانادا از این پس می توانند تصویر(کپی) کارنامه زبان یا گواهی ارزیابی بین المللی مدرک تحصیلی را ارائه دهند

متقاضیان اقامت دائمی کانادا از این پس می توانند تصویر(کپی) کارنامه زبان یا گواهی ارزیابی بین المللی مدرک تحصیلی را ارائه دهند

 

 

 

 

 

 

 

در تاریخ 29 جولای 2020 اداره مهاجرت کانادا دستورالعمل های مربوط به داوطلبانی که از طریق روش های استانی، برنامه آتلانیک، برنامه آزمایشی کشاورزی و غذایی، برنامه آزمایشی مناطق دور افتاده و نیز روش استارت آپ اقدام به درخواست اقامت دائمی کانادا می نمایند را اصلاح کرد

از این پس این دسته از داوطلبان می توانند بجای ارائه اصل مدرک، کپی کارنامه زبان یا گواهی ارزیابی بین المللی مدرک تحصیلی را ارائه دهند.پیش از این ارائه اصل کارنامه زبان و اصل گواهی ارزیابی بین المللی مدرک تحصیلی الزامی بود

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}