دریافت کمک های مالی اضطراری کرونایی دولت کانادا تاثیرمنفی بر امکان اسپانسرشیپ نخواهد داشت

دریافت کمک های مالی اضطراری کرونایی دولت کانادا تاثیرمنفی بر امکان اسپانسرشیپ نخواهد داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت کمک های مالی اضطراری کرونایی دولت کانادا تاثیرمنفی بر امکان اسپانسرشیپ نخواهد داشت

در تاریخ 18 اپریل 2020 اداره مهاجرت کانادا آثار دریافت کمک های مالی اضطراری کرونایی دولت کانادا بر امکان اسپانسرشیپ والدین یا همسر را تبیین کرد

به دلیل آثار گسترده شیوع کرونا بر زندگی کانادایی ها، اداره مهاجرت کانادا اعلام کرد که کمک های مالی اضطراری مربوط به این وضعیت را بمنزله دریافت مستمری دولتی تلقی نخواهد کرد

در نتیجه اشخاصی که قصد اسپانسرشیپ همسر یا والدین را دارند و هم اکنون بیمه بیکاری دریافت می کنند همچون گذشته واجد شرایط برای اسپانسرشیپ تلقی خواهند شد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}