اکسپرس اینتری: در تاریخ دهم جون 2020 تعداد 341 داوطلب، دعوت نامه دریافت کردند

اکسپرس اینتری: در تاریخ دهم جون 2020 تعداد 341 داوطلب، دعوت نامه دریافت کردند

 

 

 

 

 

 

 

اکسپرس اینتری: در تاریخ دهم جون 2020 تعداد 341 داوطلب، دعوت نامه دریافت کردند

اداره مهاجرت کانادا در تاریخ دهم جون 2020 دور جدیدی از صدور دعوت نامه اکسپری اینتری را برای دارندگان نامزدی استانی صادر کرد. داوطلبانی که نامزدی استانی دارند 600 امتیاز اضافی دریافت می نمایند. در این دور، حداقل امتیاز لازم برای داوطلبان 743 بود. بدون این 600 امتیاز اضافی، حداقل امتیاز این داوطلبان 157 می بود که برای دعوت شدن در اکسپرس اینتری بسیار ناچیز است.  این ششمین دور صدور دعوت نامه اختصاصی برای دارندگان نامزدی استانی در سال جاری بود. اخیرا با وجود شیوع کرونا تمرکز اداره مهاجرت کانادا بر صدور دعوت نامه اختصاصی برای دارندگان نامزدی استانی و نیز واجدین شرایط روش تجربه کار کانادایی قرار گرفته است. این وضعیت به منزله سخت تر شدن رقابت در این اکسپرس اینتری می باشد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}