اکسپرس اینتری؛پایین ترین امتیاز برای دعوت نامه از سال 2017 تاکنون

اکسپرس اینتری؛پایین ترین امتیاز برای دعوت نامه از سال 2017 تاکنون

 

 

 

 

 

 

 

اکسپرس اینتری؛پایین ترین امتیاز برای دعوت نامه از سال 2017 تاکنون

در روز 11 جون 2020 تعداد 3,559 داوطلب اکسپرس اینتری که از طریق تجربه کار کانادایی وارد رقابت شده بودند دعوت نامه دریافت کردند. حداقل امتیاز این دعوت شدگان 437 بود که پایین ترین سطح امتیاز از سال 2017 تاکنون می باشد.در واقع روند کاهش امتیاز لازم برای این دسته از داوطلبان در این دور نیز ادامه یافت. اخیرا تمایل اداره مهاجرت به صدور دعوت نامه های خاص برای دارندگان تجربه کار کانادایی و دارندگان نامزدی استانی بالا رفته است

روز قبل نیز تعداد 341 دعوت نامه دیگر برای داوطلبانی که از طریق نامزدی استانی اقدام کرده بودند صادر گردید

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}