دور جدید صدور دعوت نامه اکسپری انتری

دور جدید صدور دعوت نامه اکسپری انتری

در تاریخ 22 جولای 2020 تعداد 557 داوطلب که واجد شرایط نامزدی استانی بودند دعوت نامه اکسپری انتری دریافت کردند. پایین ترین امتیاز دعوت شدگان در این دور از صدور دعوت نامه 687 امتیاز بود.از ابتدای سال جاری تاکنون این پایین ترین سطح امتیاز لازم برای دریافت چنین دعوت نامه ای بود. این دسته از داوطلبان 600 امتیاز به دلیل دریافت نامزدی استانی دارند و به همین دلیل نیز سطح امتیاز لازم برای دریافت دعوت نامه اکسپری اینتری بالای 600 می باشد یکی از موکلین این سازمان که امتیاز وی بالای 1000 بود نیز در این دور دعوت نامه دریافت کرد که به ایشان و خانواده گرامی شان تبریک می گوییم

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}