دومین دور صدور دعوت نامه اکسپری انتری در هفته جاری -به فاصله یک روز

دومین دور صدور دعوت نامه اکسپری انتری در هفته جاری -به فاصله یک روز

 

دومین دور صدور دعوت نامه اکسپری اینتری در هفته جاری (به فاصله یک روز)

در تاریخ 23 جولای 2020 تعداد 3,343 داوطلب که واجد شرایط روش تجربه کار کانادایی بودند دعوت نامه اکسپری اینتری دریافت کردند. پایین ترین امتیاز دعوت شدگان در این دور از صدور دعوت نامه 445 امتیاز بود که 14 امتیاز بالاتر از دور قبلی مشابه یعنی صدور دعوت نامه اکسپری اینتری برای روشکانادایی بود

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}