کانادا 600 دعوت نامه جدید برای متقاضیان برنامه های استانی که از طریق اکسپرس انتری اقدام نموده بودند صادر نمود

کانادا 600 دعوت نامه جدید برای متقاضیان برنامه های استانی که از طریق اکسپرس انتری اقدام نموده بودند صادر نمود

 

 

 

 

 

 

 

به تاریخ چهارشنه 19 اگست 2020، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا

به تعدا 600 دعوتنامه جدید برای متقاضیان برنامه های استانی که از

رورش اکسپرس انتری استفاده نموده بودند صادر نمود. در این مرحله

امتیاز 771 به پایین ترین امتیازی است که دعوت نامه دریافت نموده

و در مقایسه با مرحله قبلی که در 24 جولای برگزار گردیده بود،

در این دور 84 امتیاز بیشتر گردیده است

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}