اکسپرس اینتری: اولین دور صدور دعوت نامه برای همه شاخه ها از زمان شیوع کرونا

اکسپرس اینتری: اولین دور صدور دعوت نامه برای همه شاخه ها از زمان شیوع کرونا

 

 

 

 

 

 

 

کانادا صدور دعوت نامه اکسپرس انتری برای همه زیرشاخه های اکسپرس انتری را از سر گرفت. در این دور، برای داوطلبان روش فدرال اسکیلد ورکر نیز دعوت نامه صادر شد. صدور دعوت نامه های اکسپرس انتری در دوره شیوع کرونا صرفا به اشخاصی که نامزدی استانی داشتند یا از طریق روش تجربه کارکانادایی اقدام نموده بودند، صورت می گرفت. در این دور تعداد3900 دعوت نامه برای داوطلبان همه روش ها صادر شد. در این دور اشخاصی که امتیاز ایشان 478 امتیاز یا بالاتر داشتند دعوت نامه دریافت کردند

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}