یکی از روش های کمتر شناخته شده برای اسپانسری اعضای خانواده به کانادا

 

 

 

 

 

 

 

 

” lonely Canadian Program”

یکی از روش های موجود ولی کمتر شناخته شده برای اسپانسرشیپی اعضای خانواده دارنده گان شهروندی و اقامت دائم کانادا بنام یا برنامه تنهایی کانادیی یاد می شود. بر اساس این برنامه ممکن است متقاضیان واجد شرایط بتوانند دختر و پسر بالغ خودشان، یا خواهر و برادر، عمو، دایی، عمه، خاله، خواهر زاده و برادر زاده خود را برای مهاجرت به کانادا دعوت نمایند

برای اینکه دارنده گان اقامت دائم و شهروندی کانادا واجد شرایط دعوت اعضای خانواده خویش باشند میبایست ثابت نمایند که در کانادا و خارج از آن ، همسر، فرزند، پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگی که دارای اقامت دائم و یا شهروندی کانادا هستند را ندارند. قابل یاد آوریست که در سال 2019، تعداد 490 دعوت نامه اقامت دائم از طریق برنامه اسپانسرشیپی اعضای خانواده صادر شده است

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}