صدور دعوت نامه های مهاجرتی کانادا ادامه دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

صدور دعوت نامه های مهاجرتی کانادا ادامه دارد

دولت کانادا در تاریخ 16 مارچ 2016 محدودیت هایی برای سفر به کانادا مقرر نمود. با اینحال هنوز هم دولتهای استانی و فدرال کانادا کم و بیش در حال عمل به تعهدات مهاجرتی خود می باشند تا بتوانند اهداف مهاجرتی مقرر برای سال جاری را حاصل کنند. بعنوان نمونه می توان به صدور تعداد 11700 دعوت نامه اکسپرس اینتری از آن تاریخ تا کنون اشاره کرد. همچنین دولتهای استانی، در این بازه زمانی تعداد 2123 دعوت نامه استانی برای داوطلبان صادر نموده اند. کانادا مصمم است که با وجود شیوع ویروس کرونا امسال بتواند 341 هزار مهاجر جدید جذب کند

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}