سیستم مهاجرتی کانادا بزودی به روز رسانی می شود

سیستم مهاجرتی کانادا بزودی به روز رسانی می شود

 

 

 

 

 

 

 

دولت کانادا هم اکنون در حال به روز رسانی فرایندهای رسیدگی به درخواست ها و پرونده های مهاجرتی است تا بدین وسیله دولت بتواند خود را برای مواجهه با تقاضای روز افزون مهاجرتی که بعد از همه گیری کرونا رخ خواهد داد، آماده کند

بر اساس اعلام اداره مهاجرتی کانادا این اصلاحات عمدتا ناظر به درخواست های کاغذی، مصاحبه های حضوری و نیز سیستم های رایانه ای قدیمی اداره مهاجرت خواهد بود. اداره مهاجرت انتظار دارد که به بمحض برداشته شدن محدودیت های مهاجرتی سیل درخواست های مهاجرتی واصل شود. به همین دلیل نیز اداره مهاجرت کانادا نیاز دارد سیستمی روز آمد و توانمند برای پوشش دادن این سیل عظیم درخواست ها در اختیار داشته باشد

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}