خبر‌ خوب برای هموطنان داخل کانادا

سرعت بررسی پرونده های تحصیلی و کاری از درون خاک کانادا به مراتب کمتر از مدت اعلام شده در وب سایت اداره مهاجرت می باشد و نتیجه بررسی پرونده ها در زمان بسیار کوتاه مشخص میگردد

به دلیل به روزسانی نشدن وب سایت اداره مهاجرت، مدت اعلام شده جهت بررسی پرونده ها در وب سایت اداره مهاجرت به مراتب بیش از مدت واقعی اعلام نتایج می باشد

چند ماه گذشته بررسی پرونده های تحصیلی و کاری از درون خاک کانادا مدت زمان بسیار زیادی به طول می انجامید، و حتی در زمان کویید -۱۹ که تصور شده ‌بود برای مدتی متوقف شده است، در حال حاضر شاهد دریافت نتیجه در مدت بسیار کم هستیم

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}