نیاز فوری کانادا به نیروی کار در برخی حوزه ها

نیاز فوری کانادا به نیروی کار در برخی حوزه ها

 

 

 

 

 

 

 

با اینکه به دلیل شیوع کرونا اغلب کسب و کارهای کانادایی با مشکل نیروی کار مازاد مواجه شده اند، در برخی حوزه های خاص کمبود نیروی کار بسیار جدی و مشکل ساز شده است. در بخش های کشاورزی و سلامت، کانادا به نیروی کار فوری نیاز دارد. این دو حوزه به شدت از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند و هم اکنون برای جبران کمبودهای نیروی کار، لازم است از کارگران خارجی بیشتری استفاده کنند. برای پوشش دادن نیاز بخش کشاورزی کانادا، هم اکنون به شصت هزار کارگر خارجی نیاز است. لازم به ذکر است که برای اخذ ویزای کار، اصولا داشتن جاب آفر ضرروی است

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://mansouri-immigration.com/wp-content/uploads/2017/03/hand.jpg);background-size: cover;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 315px;}